من که بعد از ایمان واقعی به مسیح (قبلا اصلا نمیدانستم که مسیحیت واقعی چیست ) خلاصه بعد از ایمان راستین به خداوندم عیسی مسیح واقعاً دروغ را به کنار و از کمک نکردن به دیگران به دور شدم و توانستم توسط کلیسایی که در تلگرام به آن عضو هستم به بزرگترین گناه هولناکم (خود ارضایی) که از نظر من این یک اعتیاد هست غلبه کنم و واقعاً می گم که این کلیسا واقعاً روح القدس را دارد. خلاصه سؤالم اینه من کارهای خوب زیادی می کنم و می ترسم که از این ایمان که میگه اعمالت تو رو نجات نمیده، می ترسم که به این ایمانم را از دست بدم. لطفاً و لطفاً خواهش می کنم منو راهنمایی کنید؟

متأسفانه نوشتجات شما برای ما واضح و روشن نیست و سؤال شما مبهم است. لطفاً با تیم پیگیری پرپاسخ تماس بگیرید و سؤالات خود را برای آنها به روشنی و وضوح بیان کنید و پاسخ خود را از آنها دریافت کنید.

موفق باشید.

May/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر