درراه دمشق چه اتفاقي افتاد؟

وقتی سولس که از رهبران مذهبی یهود از فرقه فریسیان بود در راه دمشق برای دستگیری مسیحیان پیرو عیسی مسیح، رهسپار شده بود، در این راه با عیسی مسیح زنده که از مردگان برخاسته بود، ملاقات کرد و مسیر زندگی و طرز فکر و اهداف او کاملا" دگرگون شد و پس از سه سال دریافت مکاشفات عالی در حضور این عیسای زنده تبدیل به رسول با نفوذ کلیسای مسیح شد که حدود نصف عهد جدید را به نگارش در آورد که معروف به پولس رسول یا سنت پُل کلیسای مسیح شد!!!

 

Sep/26/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 951 بازدید 1  

نظرات کاربران

 • نظر محمد باباخاني

  عيسي مسيح در كجا در رابطه تولد دوباره صحبت كرد

 • نظر محمد باباخاني

  چه كسي در شب به ديدار عيسي مسيح رفت

 • نظر محمد باباخاني

  جشن نخل چيست

 • نظر محمد باباخاني

  چرا إنسان گناه كار است


ارسال نظر