جشن پنتیکاست به چه مناسبتی است؟

جشن پنتیکاست جشنی است یهودی-مسیحی که از عهدعتیق نشأت می گیرد و پنجاه روز بعد از عید فصح یعنی روزی که قوم یهود از بردگی مصر رهایی یافتند، در زمان برداشت محصول و تقدیم نوبر محصولات، آن را جشن می گرفتند (تثنیه 16: 9-12) و به عید هفته ها نیز معروف می باشد.

این زمان بندی به صورت زیبا و بی نظیری با وقایع عهدجدید هماهنگی و تطابق دارند: عید فصح ایام مصلوب شدن مسیح به عنوان بره فصح و رستاخیز مسیح از مردگان محسوب می شود و پنجاه روز پس از رستاخیز مسیح یا همان روز پنتیکاست یهودیان، ایامی است که روح القدس بر پیروان عیسی مسیح نازل شد و پیشگویی یوئیل نبی و پیشگوئیهای انبیاء عهد عتیق به وقوع پیوست و روح خدا بر همه بشر ریخت (یوئیل 2: 28 و29 و اعمال رسولان 2: 16-21)). در عهد عتیق روح خدا فقط بر قشر خاصی قرار می گرفت یعنی انبیاء و پادشاهان و کاهنان، اما خدا در عهدعتیق این وعده را داده بود که روح خود را بر همه بشر خواهد ریخت و خرد و بزرگ و غلام و آزاد و زن و مرد و پیر و جوان، از این نعمت الهی برخوردار خواهند شد. با بارش روح القدس و تجربه عمیق ملاقات خدا با انسان، کلیسای مسیح نیز در همین روز پنتیکاست با ایمان آوردن 3000 نفر از طریق موعظه پطرس رسول و تعمید گرفتن آنان و پیوستنشان به جمع مؤمنین، بنیان گذاشته شد.

در واقع روز پنتیکاست نقطه عطفی در تاریخ کلیسا و مسیحیت می باشد. کلمه پنتیکاست، ریشه یونانی دارد و به معنای پنجاهه می باشد.

به قول یکی از مردان خدا، در بیت لحم خدا نشان داد که همراه ما است و در جلجتا بر روی صلیب خدا ثابت کرد که طرفدار ما است و در پنتیکاست، خدا آمده تا در ما ساکن شود!!! و به قول کشیش دیوید ویلکرسون: " وقتی روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، قدرت و حیات بر کلیسای مسیح دمیده شد."

پنتیکاست بزرگترین جشن ما مسیحیان و کلیسای خدا است. بدون واقعه پنتیکاست، پیام انجیل به فراموشی سپرده می شد و مانند بسیاری از ایدئولوژی ها و مذاهب و فلسفه ها، مبدّل به پیامی خشک و مرده می شد. اما با نزول روح القدس در روز پنتیکاست، هر یک از رسولان و مؤمنین عیسی مسیح از خمودگی در آمده و تبدیل به سربازان شجاع مسیح گشتند و حیاتی نو به آنها دمیده شد تا حدّی که تا اقصای جهان به همراه آیات و معجزات پیام او را به دنیای گمشده رساندند و این پیام با پشتیبانی روح القدس، چنان اثری بر دنیا گذاشت که تا قرن سوم میلادی تمام امپراطوری عظیم روم و نیز بخشی از امپراطوری پارس به این خبر خوش پاسخ مثبت دادند و این پاسخ مثبت باعث دگرگونی های عمیق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در دنیای آن زمان شد.

امروزه خدا از کلیسایش می خواهد که به همان پویایی و حیات و قوتی که رسولان و ایمانداران در قرون اولیه و تاریخ به آن مجهز بوده اند، مسلح شده و شاهدانی ثمربخش برای خداوند ما عیسی مسیح باشند.

" اما چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود..." (اعمال رسولان 1: 8)

نوشته کشیش ورژ باباخانی

May/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 541 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر