اسامی رهبران کلیسای مورمون از ابتدا تاکنون؟

لیست اسامی رهبران کلیسای مورمون به این ترتیب می باشد:

1- جوزف اسمیت از سال 1829 الی 1844

2- بریگهام یانگ از سال 1847 الی 1877

3- جان تیلور از سال 1877 الی 1887

بعضی از بنیادگرایان مورمون سه رئیس کلیسای مورمون را نیز جرو رهبران آن می دانند که عبارتند از:

4- ویلفورد وودراف از سال 1887 الی 1898

5- لورنزو اسنو از سال 1898 الی 1901

6- جوزف اف اسمیت از سال 1901 الی 1918

پس از این تاریخ این بدعت به گروههای مختلفی که فرقه های مختلف آنها می باشند تجزیه شدند و با رهبران مختلف رهبری شده اند.

برای اطلاعات بیشتر در باره این بدعت و تعالیم آن و زندگی و ادعاهای رهبر آنها جوزف اسمیت، می توانید در وب سایت پرپاسخ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/6399be9e-5d45-44e6-af8a-09cd5a7207af

May/29/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر