چند نکته مهم در ازدواج مسیحی

خدا بنیان گذار ازدواج است. او مایل بوده که شما با هم ازدواج کنید و اینکه امروز با هم زندگی می کنید اراده خدا است و خدا از آن خشنود است. ولی خدا از طریق کلامش ازدواج مسیحی را به ما یاد می دهد.

چند نکته عملی در رابطه با ازدواجتان وجود دارد:

1. در ازدواج مسیحی زن و شوهر هر قدر به خداوند نزدیک شوند با یکدیگر نیز به همانقدر صمیمی و نزدیک خواهند شد.

2. بعضی می گویند من برای بچه هایم با شوهرم یا زنم زندگی می کنم. این یک تصویر کاملا" اشتباه از ازدواج است. زوج مسیحی برای یکدیگر زندگی می کنند و اگر بخاطر بچه هایتان با شوهر یا زنتان زندگی می کنید این ازدواج پایداری نیست حتی اگر تا پایان عمر با هم باشید.

3. خداوند فرموده که مرد پدر و مادر خود را ترک کند و با زن خویش بپیوندد و به عروس می گوید ای عروس خانه پدر خود و خانه مادر خویش را ترک کن. گاهی اوقات ما جدا از پدر و مادر زندگی می کنیم ولی زندگی ما را آنها کنترل می کنند. این درست نیست. زندگی ما باید کاملا" توسط خودمان و خداوند اداره شود بدون دخالت کسی. البته مشورتها خوب است ولی دخالت صحیح نیست. بعضی ها نیز با پدر و مادر زندگی می کنند. در صورتیکه امکان ندارد می توان با آنها زندگی کرد ولی باید حد و مرز را مشخص کرد ولی تا آنجا که امکان دارد زن و شوهر باید مستقلا" خانه ای برای خود بسازند.

4. چیزی که در خانواده های ایرانی و حتی نه فقط ایرانی مشاهده شده این است که زن و شوهر به هم ابراز علاقه نمی کنند . این کاملا" اشتباه است. همانطور که محبت ما نسبت به خدا با ابراز علاقه و پرستشمان رشد می کند، محبت ما نسبت به یکدیگر نیز با اعتراف به عشق و علاقه مان نسبت به یکدیگر رشد می کند. سعی کنید هر روز حتما" به نوعی به زن یا شوهرتان ابراز علاقه بکنید. گاهی اوقات هدیه ای برای یکدیگر بخرید و گاهی گل و گاهی به یکدیگر بگویید که چقدر یکدیگر را دوست دارید.

5. اکثر مردها فکر می کنند که رئیس خانمهایشان هستند و اینکه کتاب مقدس گفته مرد سر زن است و زن باید از مرد اطاعت کند را نیز بهانه می کنند، ولی این گفته های کتاب مقدس را باید در متن آن تفسیر کرد یعنی با کل کتاب مقدس. چند آیه قبل از اینکه بگوید زنان شوهران خود را اطاعت کنید، کتاب مقدس می فرماید یکدیگر را اطاعت کنید. یعنی شوهر زن را و زن شوهر را!در مورد سر بودن مرد، باید گفت بلی مرد سر زن است ولی کلام خدا می گوید پدر سر مسیح است و مسیح سر مرد و مرد سر زن و کلام خدا می گوید ما مردان باید از مسیح سرمشق بگیریم که چگونه سری بود. مردها با استحکام تصمیم می گیرند و در تصمیم گیری قوی تر از زنان هستند و در بعضی موارد مدیریت قویتر از زنان هستند، به این علت کلام خدا مردان را سر زنان قرار داده تا حالت حمایت و کمک به زن را داشته باشند ولی در ضمن مردان باید مانند مسیح سر باشند یعنی ریاست نکنند بلکه مانند مسیح که فرمود از من نمونه بگیرید شما مرا استاد خویش می خوانید من پاهای شما را با اینکه استاد هستم شستم، پس شما نیز چنین کنید.پدر چگونه سری برای مسیح است. او همه چیز خود را با مسیح تقسیم کرده و او را محبت می کند و از او حمایت می کند. شما نیز به همین صورت از زنان خود حمایت کنید و آنها را محبت کنید و همه چیز خود را با آنها تقسیم کنید.

6. یکی از مسائل مهم در رابطه زناشویی عدم مصاحبت زیاد بین زن و شوهر است که باعث اکثر دعواها و سوء تفاهمات می باشد. هر قدر با زنتان صحبت کنید و با او در صحبت کردن وقت صرف کنید آنقدر بیشتر او را درک خواهید کرد و درصد سوء تفاهمات خیلی کمتر خواهد شد.

7. زنان و مردان دارای خصوصیات کاملا" متفاوتی و گاهی متضادی هستند. مردان منطقی و کلی نگر و زنان احساسی و جزئی نگر هستند. مردان از نظر نیاز جنسی قویتر و زنان ضعیف تر هستند. مردان می خواهند زود به هدف برسند ولی زنان می خواهند تمام جزئیات را بدانند و... و....و...به این علت در میان مرد و زن سوء تفاهمات زیادی وجود دارند و زن و شوهر می باید با درک یکدیگر و مطالعه یکدیگر و احترام گذاشتن بر تفاوتهای یکدیگر، بتوانند بر این مسائل چیره شوند.

8. کشمکشهای جزئی نتیجه رابطه صمیمی است و نباید از آن گریخت یا آن را بد دانست. ولی باید دانست که چگونه باید آن را به مسیر صحیح هدایت کرد. وقتی بر سر مسئله ای عدم توافق دارید و دعوا می کنید، همیشه می باید یکی از  شما فروتن شود و ساکت شود یا از معرکه خارج شود. وقتی سر و صدا خوابید و هر دو در وضعیت مثبتی بودید می توانید با یکدیگر سر یک میز بنشینید و با دعا آنچه که در موردش دعوا داشتید در میان بگذارید و به آرامی حل کنید. بیشتر در مورد راه حل صحبت کنید تا در مورد خود مشکل. یک مسئله خیلی مهم این است که هر مشکل شما باید با دعا و صحبت با یکدیگر حل شود و گرنه عدم حل این مشکلات ریز، باعث بروز مشکلات بزرگ خواهد شد.

9. می باید این را در نظر بگیرید که ازدواج یک تعهد و پیمان بین زن و شوهر در حضور خدا و مردم است. همانطور که خدا در پیمان خود وفادار بوده و تا آخر اسرائیل و کلیسا را محبت می کند، ما نیز می باید زن و شوهر خود را تا به آخر محبت کنیم و بر سر پیمان ازدواج خود بایستیم. هیچ چیز نباید باعث از هم گسیختن این پیمان شود. خدا از طلاق نفرت دارد.

10. برای جوانانی که هنوز ازدواج نکرده اند باید بگوییم که با توجه به اینکه ازدواج، ما را وارد یک تعهد و یک پیمان می کند ، هر رابطه زناشویی بدون ازدواج نیز ناپایدار و خارج از اراده خدا است و خدا آن را دوست ندارد و وضعیتی ناپایدار و ناامن در ما ایجاد خواهد کرد که هم بر روحیه ما و هم بر زندگی روحانی ما تأثیر گذار خواهد بود.

نوشته: کشیش ورژ باباخانی

May/20/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 417 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر