چرا دیدگاه تکامل گرایان در باره دایناسورها با دیدگاه کتاب مقدسی اینقدر تفاوت دارد؟

کتاب مقدس برای توصیف دایناسورها، رمز و راز زندگی آنها واتفاقی که برای آنها افتاده، از چهارچوب تاریخی هزاران ساله استفاده می کند.

از دایناسورها بیشتر برای تلقین عمر میلیونها ساله زمین در ذهن کودکان و بزرگسالان استفاده می شود. با این حال، کتاب مقدس از چهارچوبی چندهزار ساله برای توصیف دایناسورها، رمز و راز زندگی آنها و اتفاقی که برای آنها افتاده استفاده می کند. دو متن کلیدی در این مورد، آیات پیدایش 1: 24-25 و ایوب 40: 15-24 می باشند.

آیا دایناسورها حقیقتی اسرار آمیز هستند؟

بسیاری تصور می کنند که وجود دایناسورها و از بین رفتن آنها در چنان راز و رمزی نهفته است که ممکن است ما هیچگاه از حقیقت آن آگاه نشویم که از کجا آمده‌اند، چه وقت زیسته‌اند و چه اتفاقی برای آنها افتاده است. با این حال، این که زندگی و مرگ آنها یک راز بوده، تنها درصورتی قابل درک است که داستان تکامل آنها در سیر تاریخ را بپذیرید.

به ادعای تکاملگرایان: دایناسورها نخستین بار حدود 235 میلیون سال پیش به شکل تکامل یافته شکل گرفته در ذهن ما، یعنی مدتها پیش از تکامل انسانها می زیسته‌اند. این یعنی هیچ انسانی تا کنون با دایناسورها زندگی نکرده است. زمان وجود آنها با توجه به فسیلهای یافت شده در لایه‌های کره زمین که در طی بیش از میلیونها سال شکل گرفته‌اند تخمین زده شده است. این دسته از جانوران چنان موفق زیسته‌اند که توانسته‌اند سرانجام بر زمین حکومت نمایند. با این حال، حدود 65 میلیون سال پیش، اتفاقی می‌افتد که شرایط تغییر می کند و نسل دایناسورها منقرض می شوند. اکثر تکامل‌گرایان اعتقاد دارند که احتمالاً نوعی واقعه فاجعه‌ بار، مانند برخورد شهاب ‌سنگ، آنها را از میان برده است. اما بسیاری از تکامل‌گرایان ادعا می کنند که برخی از دایناسورها نیز در قالب پرندگان، تکامل‌ یافته و منقرض نشده‌اند بلکه حتی امروزه نیز در کنار ما و در اطراف ما در حال زیست و پرواز هستند. ولی اگر گزارش کاملاً متفاوت کتاب مقدس در مورد تاریخ دایناسورها را بپذیرید آنگاه هیچ نکته ابهامی در مورد دایناسورها وجود نخواهد داشت.

مطابق کتاب مقدس: دایناسورها ابتدا حدود 6000 سال پیش می زیسته‌اند. خداوند دایناسورها را به همراه سایر موجودات، در روز ششم از هفت روز خلقت (پیدایش 1: 20-25، 31) می‌آفریند. آدم و حوا نیز در روز ششم آفریده می شوند. بنابراین دایناسورها هم زمان با انسان می زیسته‌اند، و به دوران دیگری تعلق نداشته اند.

دایناسورها نمی توانسته‌اند پیش از پیدایش انسان از بین رفته باشند، چون پیش از آن وجود نداشته اند. و مرگ، خونریزی، بیماری و رنج که منجر به انقراض نسل آنها شده، همیشه جزای گناه آدمیان بوده (پیدایش 1: 29-30، رومیان 5: 12، 14، اول قرنتیان 15: 21-22). نمایندگانی از انواع حیوانات خشکی، آسمان، و در میان آنها انواع دایناسورها (در اندازه بسیار کوچک و نوجوان خود) نیز در کشتی نوح حاضر بوده‌اند. تمام موجوداتی که در خارج از کشتی باقی مانده بوده‌اند، در شرایط فاجعه آمیز طوفان نوح از بین رفته و بقایای بسیاری از آنها فسیل شده است.

چگونه امکان دارد  که توضیحات در باره دایناسورها اینچنین متفاوت باشد؟ این که کسی پیرو ایده تکامل باشد یا کتاب مقدس مدارک و شواهد در مورد دایناسورها متقن است و همه دانشمندان به حقیقت واحدی در این مورد باور دارند – و آن این است که آنها در یک جهان واحد، با فسیلهای یکسان، همراه با موجودات زنده دیگر و در یک محیط می زیسته‌اند.

اگر "حقایق" یکسان هستند، پس چگونه تفسیرها متفاوتند؟ دلیل این است که دانشمندان تنها قادر به درک زمانحال حاضر می باشند – که فسیلهای دایناسورها در دسترسشان است، و در تلاشند این فسیلها را با گذشته مرتبط سازند. آنها سؤالاتی از این قبیل دارند: "چه اتفاقی در تاریخ افتاده که دایناسورها بوجود آمده‌اند، چه شده که از بین رفته‌اند، و این میزان زیاد فسیل از آنها برجای مانده؟"

علمی که به چنین موضوعی  می پردازد، به عنوان علوم پایه یا تاریخی شناخته شده است و با علوم کاربردی که رایانه، مواد غذایی ارزان قیمت، اکتشافات فضایی، برق و مانند آنها را در اختیار ما قرار می دهند تفاوت دارند. علوم پایه با گذشته سرو کار دارند، و برای آزمایش در دسترس نیستند، در حالی که علوم کاربردی به نحوه کارکرد چیزها در جهان و امور روزمره سر و کار دارند، و برعکس علوم پایه یا تاریخی  برای آزمایشهای مکرر در دسترس ما می باشند. بدلیل مشکلات در بازسازی گذشته، افرادی که فسیلها را مطالعه می کنند (دیرینه‌ شناسان)، دیدگاه های متفاوتی نسبت به آنها دارند. همانطور که گفته شده، دیرینه‌ شناسی (مطالعه فسیلها) بیشتر شبیه به سیاست است و احساسات در آن بسیار دخیل می باشند و در نتیجه احتمال نتیجه‌ گیریهای بسیار متفاوت از مجموعه واقعیت های یکسان نیز در آن بسیار زیاد است. و چنین است که دیرینه‌ شناسانی  که به آیات کتاب مقدس ایمان دارند، و معتقدند که کلام خدا است، به نتیجه‌ ای متفاوت از یک خداناباور می رسند. و همین مسئله باعث انکار حقایق کلام خدا (2 پطرس 3: 3-7) می شود که ریشه بسیاری از اختلافات موجود در علم تاریخ است.

بسیاری فکر می کنند که کتاب مقدس فقط کتابی است در مورد مذهب و نجات بشر. ولی در حقیقت، کتاب مقدس بسیار بیشتر از این را در خود دارد. کتاب مقدس تاریخ جهان است و سرنوشت آینده جهان را در خود دارد و آن را برای ما بازگو می کند که شامل توضیحی از آغاز تاریخ، و وقایع مهم مانند زمان وقوع اولین گناه و ورود مرگ به جهان، زمان نابودی جهان، پدید آمدن زبانهای مختلف در واقعه برج بابل،  ظهور پسر خدا به صورت بشر، مرگ و رستاخیز او، و همچنین آسمان و زمین جدید.

و درانتها تنها دو روش تفکر باقی خواهد ماند: با اتکاء به الهام خدا (کتاب مقدس) به عنوان مبنای همه تفکرات (از جمله زیست شناسی، تاریخ و زمین‌شناسی)، که منجر به یک جهان‌بینی مسیحی می شود، یا با رجوع به اعتقادات بشری (داستان تکامل) به عنوان بنیادی برای همه تفکرات دیگر، که نتیجه آن جهان‌بینی سکولار می باشد.

به بیشتر مسیحیان از طریق رسانه و سیستم آموزشی چنین تلقین شده که به شکل سکولار فکر کنند. آنها به جای استفاده از کتاب مقدس برای شکل گیری تفکر خود، تمایل دارند فکر سکولار خود را با کتاب مقدس تطبیق دهند (رومیان 12: 1-2، افسسیان 4: 20-24). کتاب مقدس می فرماید: " نخستين قدم برای كسب دانش، خداترسی است. كسی كه حكمت و ادب را خوار می‌شمارد، احمق است." (امثال سلیمان 1: 7 و " زيرا خداترسی اساس حكمت است و شناخت خدای مقدس انسان را دانا می‌كند." (امثال 9: 10).

اگر کسی تاریخچه تفکرش دیدگاه تکامل گرایانه باشد (که برای آن شاهد یا شواهدی وجود نداشته باشد)، از این روش تفکر برای توضیح شواهد موجود در زمان حال نیز بهره خواهد برد که نتیجه آن توضیحی فراگشتی در خصوص دایناسورها که در بالا آمد، می باشد.

اما اگر کسی از دید تاریخی کتاب مقدسی که از سابقه مکتوب یک شاهد عینی (یعنی خدا)  برآمده و تمام وقایع تاریخی را در بر می گیرد، مبنای تفکر خود را قرار دهد، در نتیجه با روشی کاملاً متفاوت، بر این پایه، به استقبال توضیح همان شواهد خواهد رفت. که نتیجه آن توضیح کتاب مقدسی می شود که در بالا به آنها اشاره شد.

 

نوشته: کِنِت آلفرد هام، دارای درجه کارشناسی در رشته بیولوژی محیط زیست و نیز علوم کاربردی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا

Dec/04/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر