شاهدان یهوه و عیسی مسیح

شاهدان یهوه را بهتر بشناسیم

کمتر کسی است که تا به حال با گروه مذهبی شاهدان یهوه که در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت دارند، برخورد نکرده باشد.

اعضای این گروه معمولاً جفت به جفت زنگ در منازل را زده و با پخش جزوات خود و بحثهای دینی سعی به قبولاندن اعتقادات خود به مردم دارند.

گاهی نیز در کوچه و خیابان و نزدیک ایستگاههای ترن و مترو، نشریات خود را پخش می کنند. نشریات آنها معمولاً درباره آفرینش جهان و آخر زمان می باشد.

آگر به سایت آنها مراجعه کنید، می بینید که خود را به عنوان مسیحیان معرفی می نمایند. هرچند که ترجمه کتاب مقدس آنها با سایر مسیحیان متفاوت است.

از این رو لازم می دانیم که به شما  که  احتمالاً با این گروه تماس داشته اید، مطالبی را گوشزد کنیم.

کتاب مقدس در اعمال رسولان باب 17 آیات 10-14 از مردم اهل بیریه تمجید می نماید. زیرا که آنها پس از شنیدن پیام پولس و سیلاس هرروز کتاب مقدس را بررسی می کردند تا صحت موعظه آنها را شخصاً محک بزنند.

پس ما هم از شما دعوت می کنیم که هر آنچه را که در اینجا می خوانید با کلام خدا مقایسه نموده و اگر به درستی آن ایمان دارید، سکوت نکرده و این مطالب را به اشتراک بگذارید.

باشد که همه ما در ایمان خود رشد نماییم.

 شاهدان یهوه عیسی را که می دانند

در انجیل متی باب 16 آیه 15 عیسی از شاگردانش پرسید: " شما چه می گویید؟ به نظر شما من کیستم؟" و در آیه بعد پاسخ شمعون پطرس یکی از شاگردان عیسی آمده است : " تویی مسیح، پسر خدای زنده!"

شاهدان یهوه نیز، عیسی را به عنوان پسر خدا معرفی می کنند با این تفاوت که به عقیده آنها یهوه، اول عیسی را آفرید. پس در نتیجه عیسی مهمترین و نخستین آفریده دست یهوه است. به اعتقاد آنها، عیسی قبل از از اینکه به صورت نوزاد در بطن مریم قرار بگیرد، یعنی قبل از جسم پوشیدنش وجود داشته است و در آسمان زندگی می کرده است.

انجیل یوحنا باب 1 آیه 1 بر طبق ترجمه شاهدان یهوه چنین می گوید:" در آغاز کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه یک خدا بود.

در اصل آنها در ترجمه خود کلمه " یک" را به این آیه اضافه کرده اند تا نشان دهند که  الوهیت عیسی را باور ندارند. بلکه او را انسانی مقدس می شناسند که یهوه او را آفریده است.

کلمه یونانی که در این آیه به "خدا" ترجمه شده  "تئو" می باشد.

بر طبق فرهنگنامه معتبر کتاب مقدس کلمه " تئو" به معنای " تنها خدای راستین" است که یهودیان و مسیحیان جهان او را می پرستند.

در نتیجه شاهدان یهوه از سالها زحمت و قاطعیتی که مترجمان کتاب مقدس به خرج داده اند کناره گیری کرده و روش خود را پیش گرفته اند.

اجازه بدهید تا با هم به آیه 21 از باب 2 کتاب اعمال رسولان نگاه کرده و آنرا با اعمال 4 آیه 12 مقایسه نماییم. ( ترجمه شاهدان یهوه)

" و هرکه نام یهوه را بخواند نجات خواهد یافت." این آیه که از زبان پطرس رسول و در روز پنطیکاست بیان شده است نقلی است از عهد عتیق: یوئیل باب 2 آیه 32

در اعمال 4 همین پطرس رسول در مقابل شورای یهود از عیسی شهادت داده و در آیه 12 چنین می گوید:" به علاوه نجات از طریق هیچکس دیگری میسر نیست؛ زیرا هیچ نام دیگری زیر آسمان به انسانها داده نشده است که از طریق آن نجات یابیم."

با مقایسه این آیات کلام خدا نشان می دهد که عیسی همان یهوه است و این دو یک هستند.

نمونۀ مشابه  این آیات را دراعمال رسولان باب 10 آیات 43 و 44 می بینیم. ( ترجمه شاهدان یهوه)

" همه انبیا در مورد او شهادت می دهند که هر کس به او ایمان آورد، گناهش از طریق نام او بخشیده خواهد شد. پطرس هنوز در مورد این امور صحبت می کرد که روح القدس بر همه کسانی که این کلام را می شنیدند، نازل شد."

این آیات ارتباط زیبای بین ایمان به عیسی، بخشیده شدن گناهان و نزول روح القدس بر شنوندگان این کلام را نشان می دهد.

در انجیل مرقس باب 2 آیات 1 -12 یکبار دیگر موضوع بخشیده شدن گناهان مطرح می شود. اجازه بدهید که با هم به آیات 5 تا 12 دقت کنیم. ( ترجمه شاهدان یهوه)

" عیسی با دیدن ایمان آنان به مرد فلج گفت: " فرزند گناهان تو بخشیده شد." آنگاه برخی از غلمای دین که در آنجا نشسته بودند، در دل خود چنین اندیشیدند:" چرا این مرد چنین سخنی می گوید؟" این کفر است. چه کسی غیر از خدا می تواند گناهان را ببخشد؟" چون عیسی بی درنگ پی برد که در دل با خود چه می اندیشند، به آنان گفت:" چرا در دلتان چنین می اندیشید؟ کدام آسانتر است، گفتن این سخن به مرد فلج که گناهانت بخشیده شد یا گفتن اینکه برخیز و تختت را بردار و برو؟ اما برای اینکه به شما نشان دهم که پسر انسان بر زمین اختیار بخشیدن گناهان مردم را دارد....رو به مرد فلج کرد و گفت: " به تو می گویم، برخیز، تخت خود را بردار و به خانه ات برو." با این سخن، او برخاست و بی درنگ تخت خود را برداشت و در مقابل چشمان همه از آنجا بیرون رفت. پس همه شگفت زده شدند و خدا را تمجید کردند و گفتند:" تا بحال چنین چیزی ندیده بودیم!"

عیسی در اینجا ثابت کرده و در عمل نشان می دهد که قدرت و اقتدار بخشیدن گناهان به او داده شده است. به قدرت کلام او آن مرد فلج از جا برخاست.

خواننده گرامی، آیا این چند آیه که مشتی از خروار هستند برای شما کافی است که به الوهیت عیسی مسیح مطمئن شوید؟ تعلیم  شاهدان یهوه تعلیمی نادرست ومنحرف کننده می باشد.

اگر هنوز هم برای شما کوچکترین شک و شبهه ای وجود دارد ، همانطور که تومای رسول پس از ظاهر شدن عیسی بر شاگردان بعد از قیام خود شک کرد، به آیات زیر توجه کنید:

"هشت روزبعد، شاگردان عیسی بار دیگر در خانه بودند و توما نیز با آنان بود. با این که درها قفل بود، عیسی ظاهر شد و در میان ایشان ایستاد و گفت:" سلام بر شما" سپس به توما گفت:" انگشت خود را در اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را در پهلویم فرو ببر و دیگر شک مکن، بلکه باور داشته باش." توما در مقابل به او گفت:" سرور من و خدای من!" عیسی به او گفت:" آیا چون مرا دیدی باور کردی؟ خوشا به حال آنانی که نادیده باور می کنند." انجیل یوحنا باب 20 آیات 26 تا 29 از ترجمه شاهدان یهوه.

توما باید شخصاً عیسی را می دید و او را لمس می کرد تا به قیامش از مردگان ایمان بیاورد. شما چطور؟ آیا او را به عنوان خدا و سرور خود می شناسید؟ پس مثل توما به زانوان افتاده و او را با اعتراف به این امر، بپرستید.

نام عیسی در عبرانی " یهوشع" به معنای یهوه نجات می دهد. یا یهوه نجات دهنده است. با ایمان به این نام شما را برکت می دهیم.

نویسنده مقاله: ویم فان دِ کار

May/13/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 270 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر