تثلیث را چگونه برای یک حق جو مسلمان توضیح دهیم ؟

به منظور پاسخ به سؤالتان، لینک چند مقاله  از وب سایت پرپاسخ برای شما در زیر می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/04d0be4a-96a3-41a4-8eb8-f93010d1ec76

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/2d70c194-66ba-417c-832d-881509f98e4c

و مقاله سوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d5cf3e82-cfe5-4408-b9e2-86e25efbb1e9

و مقاله چهارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/841d0d63-9e64-4ce1-b48c-29bcdf1afb9a

در ضمن مقالات زیادی در باب تثلیث در وب سایت پرپاسخ موجود است. شما را تشویق به مطالعه آنها می نمایم.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

 

 

Apr/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 201 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر