چرا این همه رنج و زحمت؟

چرا اینهمه رنج و زحمت

کتاب ایوب

 

شخصی را در ایران می شناختم که زن خود را در اثر بیماری سرطان از دست داد و پسر بزرگش در اثر سانحه ای مرد و خودش نیز که در کارخانه کپسول گاز کار می کرد و آنها را پر می کرد یک روز وقتی کپسول گاز را پر می کرد سر آن با فشار پرید و به سقف خورد و وقتی برگشت درست به سر او اصابت کرد و این واقعه باعث شد که یک طرف بدن او فلج شود و قسمت گفتاری او نیز فلج شود. شاید شما داستانها و وقایع دیگری را نیز تجربه کرده اید که خیلی تلخ بوده  و از خود سوال کرده اید چرا باید چنین شود؟

ایوب از خدا این سوال را کرد ولی خدا با پاسخ هایی که منطق او را پر سازد او را قانع نساخت بلکه با نشان دادن خصوصیاتش او را قانع کرد از نظر قلبی و چه از نظر فکری.

این را باید بدانیم که عمیق ترین تسلیهای خدا در مشکلات و سختیهای و فشارها و رنج های ما با پاسخ ها همراه نیست.

خیلی از اوقات ما فکر می کنیم و بخود فشار می آوریم که برای هر چیزی پاسخی قانع کننده بیابیم ولی برای کسی که ضربه خورده چیزی فراتر از پاسخ قانع کننده نیاز او است.

وقتی مسیح با نیقودیموس صحبت کرد نیاز او را دید و به او آنچه که او انتظار داشت پاسخ نداد. خدا برای هر نیاز ما یک پاسخ خاص خود را دارد.

خوب است که در اینجا به وضعیت ایوب نگاه کنیم:

 • ایوب همه چیز خود را از دست داد- اموال و خانواده و سلامتی اش را و در ضمن سه دوست مزاحم داشت که او را بیشتر آزار می دادند.
 • ایوب در کتابش به دوستانش سه پاسخ می دهد:یک پاسخ صحیح  ولی دو پاسخ غلط:
 • اینکه گناه شخصی او نبود که این مسئله را باعث شده بود صحیح بود.
 • ولی در این دو چیز که 1) خدا توجهی ندارد و 2) خدا کنترل همه چیز را ندارد. اشتباه می کرد.

 

آیا اتفاق نیافتاده که شما هم به همین وضع دچار شوید و خدا را مقصر بدانید. شاید حتی به او کفر هم گفته اید. شاید به او مانند ایوب گفته اید تو توجهی به وضع من نداری و هر چه خودت می خواهی می کنی. تو آنچنانکه می گویی خدای با محبتی هستی نیست. و غیره. شاید احساس کرده ای که در آن وضعیت زندگیت خدا کنترلی ندارد و همه چیز از کنترل او خارج است. آیا اینطور نیست.

اما خدا به ایوب پاسخ می دهد.

 • ایوب 38 الی 42 طولانی ترین جای کتاب مقدس است که خدا صحبت کرده.
 • خدا پاسخ ایوب را با هفتاد سوال خود جواب می دهد.
 • در ایوب 4:38-30:39 خدا پاسخ ایوب را می دهد که آیا او توجهی ندارد و نامهربان است.
 • در ایوب 6:40-34:41 خدا پاسخ ایوب را می دهد که آیا او کنترل همه چیز را ندارد.

 

ایوب در پاسخ به خدا چه می گوید؟ این خیلی زیباست که وقتی پاسخ ایوب را می بینیم می فهمیم که چشمان او در همین وضعیت با ملاقات خدا باز شده است و تمام سوالات او پاسخ داده شده و نه فقط پاسخ داده شده بلکه خود او چیزی را بدهکار مانده است.

 • در ایوب 3:40 ایوب می گوید که او حق نداشت خدا را به بی توجهی محکوم کند.
 • در ایوب 6:42 ایوب توبه می کند از اینکه گفته بود خدا توجهی نمی کند.
 • از این مسئله می فهمیم که ایوب فکرش عوض شد و پشیمان شد از گفته های خود- اگر چه اگر کتاب ایوب را به دفت بخوانیم خواهیم دید که آن پاسخ هایی که ایوب انتظارش را داشت خدا نداد.
 • ایوب نه در پاسخ ها بلکه در خصوصیات مکشوف شده خدا تسلی یافت. ما نیز می توانیم چنین باشیم.

 

از کتاب ایوب این درس را یاد می گیریم که  در سخت ترین شرایط می توانیم صدای خدا را بشنویم که ما را با پاسخهای تسلی بخشش می تواند تسلی بدهد. خدا ما را درک می کند و با محبت است و برای ما نقشه دارد. خدا کنترل همه چیز را دارد و اگر اتفاقی برای ما افتاده به این علت نیست که خدا ناعادل و بیرحم است.

امروز که اینجا نشسته ای شاید در مشکلات و رنج های زیاد هستی و شاید کسی را می شناسی که در این رنج ها می باشد . این را بدان که مانند ایوب خدا می تواند پاسخ دهد. خدای ما خدای زنده ای است که حرف می زند. بگذار خدا از تو ای ایماندار که صدای خدا را می توانی بشنوی استفاده کند و به چنین اشخاصی تسلی ببخشد. این را بدان که بجای پاسخ قانع کننده عقل و منطق دنبال پاسخ خدا بگرد و او پاسخی خواهد داد که احتیاج توست.

نوشته کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 120 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر