درود بر شما من در کلیسایی که میرم برای من دعا کردند که به زبانها بتونم صحبت کنم خیلی دوست دارم بازبانها حرف بزنم احساس کردم کلماتی ناشناخته دارم میگم و انگار سرودی دارم میخونم اما زبان اصلا واضح نبود نمی‌دونم من یعنی به زبانها قادر شدم حرف بزنم یا خی؟ در همین کلیسا وقتی همه به زبانها دعا می کنند احساس می کنم و می‌شنوم یک کلمات و جملات یکسان تکرار می کنند و ازشون پرسیدم گفتند باید یاد بگیرم به زبانها حرف بزنم و اینکه نیاز به تمرین داره یک مقدار می شه توضیح بدهید؟

مسلما" تأکید کتاب مقدس بر این نیست که ما زبانها را دریافت می کنیم، اگر مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ در باره تعمید در روح القدس هست مطالعه کرده اید، در آنجا تأکید کرده ایم که ما تعمید در روح القدس را دریافت می کنیم که اولین نشانه این تعمید، تلکم به زبانها است. پس اگر توانستید چند کلمه به زبانها صحبت کنید نشان دهنده این است که تعمید در روح القدس را دریافت کرده اید و می بایست به این صحبت کردن ادامه دهید و در آن رشد کنید. هر قدر بیشتر صحبت کنید بیشتر جریان پیدا خواهد کرد. مانند نهری که آرام آرام جریانش شدت می یابد. عیسی مسیح فرمود: " کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد." (یوحنا 7: 38) 

وقتی نهر جاری می شود گاهی سنگ ریزه هایی در راه وجود دارند که آرام آرام این سنگ ریزه ها به کناری می روند و جریان نهر شدت می یابد. تعمید در روح القدس و تکلم به زبانها نیز به همین صورت می باشد. وقتی شخص این تعمید را می یابد و شروع به تکلم به زبانها می کند، پس از ادامه پری روح القدس زبانها نیز جاری می شود و هر قدر بیشتر از آن استفاده می کنیم، برکت بیشتری نصیب ما می شود.

تعمید شما در روح القدس را تبریک می گویم و برایتان سفری زیبا و صمیمانه با روح القدس عزیز و محترم طالبم.

کشیش ورژ باباخانی

Jan/10/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 440 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر