کتاب دانیال ذوالقرنین را اسکندر کبیر و قرآن کوروش کبیر معرفی می کند. می خواهم بدانم ذوالقرنین اشاره به چه کسی است؟

در این که ذوالقرنین از نظر تاریخی چه کسی بوده است، و بر کدام یک از مردان معروف تاریخ منطبق می شود، در میان مفسران و مورخان اسلامی  محل بحث و گفت و گو است.   

اهل سنت در روایتهای مربوط به فرقه های خود چنین می گویند:  ذوالقرنین بنا به‌ قولی‌ همان‌ اسکندر فرزند فیلیبوس‌ یونانی‌ شخصی است  که در سال 330 قبل از میلاد  بانی ‌شهر اسکندریه‌ است‌ که‌ تمام‌ دنیا را تصرف‌ کرد.     

اما مسلمانان با این روایت مشکل دارند و می گویند: ‌ در این قول‌ که  اسکندر، شخصی  کافر و شاگرد ارسطو بود، موجب تعجب ایشان است.

اهل سنت روایت دیگری در این رابطه دارند و می گویند:  ذوالقرنین‌ شخصی بنام  ابوکرب‌ حمیری ‌است‌ که‌ او نیز جهانگشا بود. و باز در روایتی دیگر مدعی هستند ذوالقرنین‌ فرشته‌ای‌ از فرشتگان‌ است‌. به‌ قولی‌ دیگر: او سایرس یا کورش نامی است که در سال 599 قبل از میلاد زندگی می کرد  که‌ شرق‌ و غرب‌ دنیا را به‌ زیر فرمان‌ خویش‌ درآورد.   

در روایتی دیگر  بنابر تحقیق‌ مولانا ابوالکلام‌ آزاد، او کورش‌ کبیر است که در قرن ششم قبل از میلاد زندگی می کرده است.   

ولی زمانی که به سوره نص و کهف مراجعه می کنیم، در باره‌ شخصیت ‌ذوالقرنین‌ و زمان‌ و مکان‌ وی‌ چیزی‌ بیان نمی شود  و در حقیقت قرآن از اهداف او چیزی ارائه نمی دهد.

البته اهل سنت از زبان مولانا ابوالکلام  می گویند که از کورش‌ در ایران‌ تمثالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ که‌ دارای‌ دو شاخ‌ و دو بال‌ می‌ باشد. همچنین‌ مولانا ابوالکلام  نشان‌ می‌دهد که‌ کورش‌، شرق‌ و غرب‌ و شمال‌ و جنوب‌ عالم‌ را در نوردید و در تنگه ‌داریال سدی‌ نیز بنا کرد که‌ هم‌ اکنون‌ در کوه‌های‌ قفقاز موجود است‌. ولی در کل باید به این اشاره کنم که  نام چنین شخصی در کتاب مقدس ذکر نشده و به احتمال زیاد منظور قرآن از ذوالفرنین انسان نیست بلکه بیشتر شباهت به موجودی با دو شاخ است. از قرار معلوم، این داستان از طریق رمانس اسکندر که نسخه‌ ایست افسانه‌ای از پیشه و زندگی اسکندر مقدونی، به نوعی وارد قرآن شده است.

موفق باشید،

پاسخ از: آبیلا یوحنا مارو

Feb/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 243 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر