اطلاق این مفهوم که کتابمقدس کتابی الهی - انسانی است به چه معنایی است؟

کتابمقدس مجموعه ای 66 کتابی است که در این مجموعه تنها خدا نیست که با بشر سخن می‌گوید بلکه انسان نیز با خدا سخن می‌گوید مانند مزامیر داود که علاوه بر قسمتهای نبوتی داود به حالات و روحیات و ادعیه و آمال و آرزوهای انسان رو به خدا از زبان نبی و پادشاه (داود )بیان شده‌است. کتابمقدس حاوی گفتارهای انسان به انسان نیز هست مانند غزل غزلهای سلیمان - کتابمقدس کتابی است که خدا در آن حقایق الهی را با استفاده از سطح سواد و فرهنگ و خصوصیات و ویژگیهای فردی شخص ( نویسندگان کتابمقدس) بر قلب و ذهن آنها الهام نموده‌است. کتابمقدس دربارۀ خود می‌گوید:" و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند." ( دوم پطرس 2: 20 - 21 ) و در دوم تیموتائوس 3 : 16 نیز می‌خوانیم که: " تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود." خدا در کلام خود اجازه داده است که حقایق و تعالیم الهی در لابلای گفتارهای انسان به خدا و در پاسخ خدا به انسان و در خلال وقایعی که در پی آنها از سوی خدا اعمال می‌شود به انسان منتقل گردد. الهام در کتابمقدس مقوله‌ای کاملاً متفاوت از وحی در سایر ادیان است. ضمن اینکه آیات و قسمتها و حتی بابهایی در کتابمقدس یافت می‌شود که سخن کلمه به کلمه خدا به انسان است اما بطور عمومی و روال الهام مسیحی همکاری دوطرفه خدا و انسان است بدین گونه که شخص نویسنده در فرایند انتقال مفاهیم و نیات الهی دخیل است و از قوه دماغی و استعداد خدادادی خود مطابق با فرهنگ زمان و جغرافی و مسائل اجتماعی و اساطیر زمان خود بهره جسته و آن را تحت هدایت و کنترل و نوربخشی روح القدس به نگارش در می‌آورد. بر خلاف مفهوم وحی که شخص نبی در انتقال مفاهیم الهی هیچ نقشی ندارد و همچون ماشین تحریر کارش نوشتن مفاهیم و کلمات الهی است در الهام مسیحی نبی در نحوه انتقال تفکرات و سخن خدا به بشر نقش دارد و خدا از او بعنوان کانالی جهت ارتباط با مردم زمان آن نبی و با استفاده از میزان درک و فهم آنها یاری می‌جوید. در وحی نبی تنها پیام آوری است که خود هیچ اطلاعی از آنچه خواهد گفت ندارد و تنها نقش یک واسطه و مدیوم را ایفاء می‌کند اما درالهام مسیحی قابلیت ‌ها، توانایی‌ها، سطح سواد و فرهنگ و سبک نگارش نبی و نویسندگان کلام توسط خدا ارج نهاده می‌شود و خدا از آنها برای انتقال آنچه در قلب خود می‌گذرد بهره می‌جوید. باید توجه داشت که همانطوریکه در آیات بالا ذکر شد الهام کتابمقدس مصون از خطا و اشتباه و گناه است و در آن هیچ اشتباهی یافت نمی‌شود و کاملاً تحت هدایت و کنترل و عمل الهی صورت می‌‌پذیرد ( البته باید اذعان کرد که این بی‌خطایی و مصونیت در رابطه با نسخه اصل کلام می‌باشد و خوشبختانه کتابمقدس تنها کتابی در جهان است که بیشترین و نزدیکترین اسناد به نسخه اصل آن در دست می‌باشد و دارای کمترین خطاهای مربوط به کپی و بازنویسی است. با در دست داشتن تکه‌ها و باقیمانده‌های نسخ قدیمی و نزدیک به دوران نگارش کتابمقدس که بالغ بر 5000 نسخه است دانشمندان توانسته‌اند بر سندیت و اصالت متنی که امروز در دست ماست مهر تایید زنند(.


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 683 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر