ابراهیم چند سال قبل از مسیح زندگی می کرد؟

ابراهیم که در کتاب مقدس پدر ایمانداران نامیده شده در سال 2166 قبل از میلاد مسیح بدنیا آمده و در اور کلدانیان در بابل زندگی می کرد تا اینکه خدا او را از آنجا خواند تا به سرزمینی که به او نشان می دهد برود. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/30/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 456 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر