من یک مسیحی نو ایمان هستم. ما متأهلیم و آیا ازدواج مسیحی ( کلیسایی) هم علاوه بر تعمید و دعای ربانی برای ما لازم است؟

کسی که به مسیح ایمان آورده و با همسر خود سابقاً تعهد ازدواج را در حضور خدا و جماعت بسته، نیازی به ازدواج در کلیسا ندارد. اما اگر امکان رفتن به کلیسا را دارید و در ایران تشریف ندارید می توانید از کشیش کلیسا تقاضای تقدیس ازدواج خود نمایید. این عمل برای وقف و تقدیم رابطه زناشوییمان به خداوندمان عیسی مسیح می باشد و الزاماً نباید در ساختمان کلیسا صورت پذیرد. در صورتی که در ایران تشریف دارید و در کلیسایی خانگی شرکت می کنید، رهبر کلیسای خانگی شما نیز می تواند اقدام به تقدیس ازدواج شما نماید.

 

Dec/27/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 12  

نظرات کاربران


ارسال نظر