قدوسیت خدا به چه معنی است وچه ایاتی در کتاب مقدس در مورد قدوسیت خدا امده است؟

در باره قدوسیت خدا تأکید بسیار زیاد و صدها آیه در کتاب مقدس موجود است که از حوصله این پاسخ خارج است که بخواهیم همه آیات کتاب مقدس را در باره قدوسیت خدا برای شما بفرستیم. از شما تقاضا می کنم که کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنید و با همه این آیات از ابتدای کتاب مقدس تا به آخر برخورد خواهید کرد.

قدوسیت به معنای جدایی و غریب بودن مطلق از گناه و عواقب و اثرات آن می باشد.

شاد و پیروز باشید.

Aug/28/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 387 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر