وقتی ما تسلیم خواست خداوند هستیم و باید این چنین باشد و هر چه خواست او است انجام می شود، از طرفی ما یک خواست و خواهش داریم، مانند آنچه من از ته قلبم برای سلامت جنین خواهرم آرزو دارم، چگونه باید دعا کنیم. من با کشیش خود صحبت کردم چون به زبان انگلیسی توضیح دادند، کامل متوجه نشدم. آیا این در تناقض نیست وقتی ما از خداوند چیزی بخواهیم یا تسلیم خواست پروردگار باشیم،.چگونه باید دعا کنیم تا این تناقض نباشد؟ من می گویم که تسلیم خواست پروردگار هستم، ولی در اعماق درونم آرزو می کنم آنچه آرزویش را دارم محقق شود. لطفاً مرا راهنمایی کنید یا اگر منبعی می شناسید که مطالعه کنم به من معرفی کنید؟

باید توجه داشته باشیم که همه مطالبی که ما در دعا از خدا می طلبیم، در سه حیطه برای پاسخگویی قرار دارند:

1- آیا درخواست و دعای ما مطابق خواست و اراده خدا، چنانکه در کتاب مقدس آمده می باشد؟ مسئله سلامت جنین امری است که کاملاً مطابق خواست و اراده خداست و در دریافت آن می توان از خدا با اشتیاق درخواست کرد و پاسخ آن را خواهیم یافت. پاسخ اکثر درخواستهای ما که با کلام خدا مطابقت دارند، بلی است.

2- بعضی از درخواستهای ما در خواست و اراده خداست ولی خدا می خواهد در زمان معین خود به ما عطا فرماید و برای همین پاسخ به این درخواستها نیز بلی است ولی در ضمن خدا به ما می گوید کمی صبر کن تا زمان آن برسد. پاسخ بعضی از درخواستهای ما از خدا، صبر و تحمل کن می باشد.

3- اما بعضی از درخواستهای ما به هیچ عنوان با متن کل کتاب مقدس همخوانی ندارد و با اراده خدا به ضدیت و مخالفت برمی خیزد. پاسخ این دعاها، خیر است و خدا هیچگاه به چنین دعاهایی پاسخ نخواهد داد.

لطفاً مقالات ما را در باره دعا و روزه مطالعه فرمایید و برای دریافت کتابهای مفید مسیحی در این زمینه به وب سایت انتشارات 222 مراجعه کرده و کتابهایی را که در این زمینه موجود است، سفارش دهید. آدرس وب سایت انتشارات 222 به شرح زیر است:

www.222publications.com

شاد و پیروز باشید.

Apr/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 173 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر