چگونه می شود با خدای پدر رابطه نزدیک برقرار کرد؟

برای داشتن رابطه ای نزدیک با خدای پدر می بایست از طریق خون و نام مقدس عیسی مسیح به حضور او وارد شد و نیازی به استفاده از کلمات غامض یا پیچیده و به زبان خاص و نیز به سمت یا جانب خاصی دعا کردن یا انجام مراسم خاصی نمی باشد. ما مسیحیان در هر وضعیتی می توانیم با خدای پدر به وساطت عیسی مسیح ارتباط برقرار کنیم و با او مصاحبت و دوستی و مشارکت داشته باشیم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 565 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر