در مورد کتاب لاویان باب ۲۶ که در مورد پاداش اطاعت و سزای نااطاعتی هست، تا جایی که امکان داره توضیح بدین که پیغامش برای امروز چیست؟ و در ضمن اینکه هدف خدا از دادن دو انتخاب به قومش چه بود؟

در کتاب لاویان باب 26 خدا انتخابی را در پیش روی قوم یهود می گذارد: اطاعت از خدا و فرامین و کلام او و دیدن نتایج عالی آن در زندگی و نااطاعتی از خدا و کلامش و دیدن نتایج بد و نابودکننده آن در زندگیشان.

برکتی که از این فصل کتاب مقدس دریافت می کنیم، می تواند این باشد که چقدر عالی خواهد بود اگر ما در اطاعت کامل از کلام خدا و فرامین و احکام خدا قرار داشته باشیم.

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 146 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر