در زندگیهای مسیحیان امروزی آیا به هیچ عنوان جز به علت زنا نمی توانند از یکدیگر طلاق بگیرند؟ و چرا؟

ازدواج در مسیحیت، سمبلی از رابطه بین مسیح و کلیسای اوست و به همان اندازه تقدس و اهمیت دارد و حیاتی است. به این علت عیسی مسیح قوانین سفت و سختی برای مسیحیان در ازدواج صادر کرد. او به یهودیان فرمود: موسی بخاطر سخت دلی شما اجازه داد طلاق نامه به زن یا شوهر خود بدهید. در کلام خدا نوشته شده که خدا از طلاق نفرت دارد. خدا می خواهد زن و شوهر، با وجود تمام تفاوتهای شخصیتی یا فرهنگی یا ... بتوانند به یکدیگر کمک کنند تا به تعالی شخصیت خود در مسیح نائل شوند و مسلماً کشمکشها و اختلافات می توانند بهانه ای باشند که ما یاد بگیریم بیشتر به شباهت مسیح در بیاییم. این مسئله نه فقط در ازدواج صادق است بلکه در کلیسا و جامعه و روابط روزمره ما نیز قابل انطباق است.

موفق باشید.

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر