نظر مسیحیت درمورد کمونیسم چیه؟ آیا مسیحیت موافق یه حکومت کمونیستیه؟

ایده کمونیسم و زندگی اشتراکی، امری بوده که در اعمال رسولان در جامعه اولیه مسیحی بر می خوریم. مسیحیان اولیه همه اموال خود را فروخته و به پای رسولان می آوردند و آنها به طور مساوی بین همه مؤمنین پخش می کردند!!! در ضمن در کتاب مقدس بارها از حقوق کارگران و ظلمی که به ایشان از جانب ثروتمندان وارد می شود و توبیخ این ثروتمندان سخن به میان آمده است. اما در ضمن در کتاب مقدس به افراد مقدسی که دارای اموال زیادی بودند، مانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و دانیال و... نیز اشاره شده است.

مسلماً کتاب مقدس مخالف هر ظلمی است که به شخصی که کار می کند و حقوقش رعایت نمی شود، می باشد. اما مخالف این است که بزور اسلحه و قدرت سیاسی به نام حکومت دیکتاتوری پرولتاریای موقتی جهت نیل به حکومت ایده آل کمونیستی و دست زدن به هر نوع جنایتی برای رسیدن به این هدف، می باشد.

در ضمن مسیحیت معتقد به تقسیم اموال با میل شخصی و بدون زور و با انگیزه محبت می باشد و نه استفاده از زور و قدرت برای این تقسیم اموال.

فلسفه ماتریالیستی کمونیسم به خودی خود در مسیحیت مردود شمرده می شود و به هیچ عنوان با ایمان مسیحی همخوانی ندارد.

کمونیسم به عنوان یک ایده آل که به هیچ عنوان قابل دسترسی نیست، امری بسیار ایده آلیستی می باشد که تا به حال در هیچ جای دنیا جامه عمل نپوشیده و نه فقط جامه عمل نپوشیده بلکه شکست نیز خورده است. به اتحاد جماهیر شوروی سابق و فروپاشی آن و نیز به بلوک شرق و سقوط کمونیسم لطفاً توجه مبسوطی بفرمایید.

در حالی که کمونیسم، ظاهری بسیار مظلوم و عدالت خواه به خود دارد، اما در باطن گرگی درنده می باشد. استالین با جنایتهایش بیشترین جنایت تاریخ را کرد و کره شمالی با اختناق و فسادی که به راه انداخته است، نشان دهنده چهره زشت کمونیسم می باشند.

کمونیسم معتقد به این است که هدف، وسیله را توجیه می کند، یعنی برای رسیدن به هدف، از هر وسیله فاسدی می توان استفاده کرد!!! اما مسیحیت معتقد به این است که: اگر هدفت مقدس و والاست می بایست وسیله ات نیز مقدس و با ارزش باشد.

شاد و پیروز باشید.

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر