چه تفاوتی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارد؟

شباهت ها و تفاوت هایی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارند. هر دو، هدیه ای از جانب خدا هستند. هر دو آنها بطور مؤثر و تأثیر گذار رشد می کنند. هر دو قرار است برای دیگران، و نه به خاطر مقاصد خودخواهانه، استفاده شوند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 7 بیان می کند که عطایای روحانی برای نفع رساندن به دیگران و نه خودمان، داده می شوند. همانطور که می دانیم دو فرمان بزرگ خداوند، در مورد عشق به خدا و دیگران هستند، بنابراین فرد باید استعدادهای خود را در جهت آن اهداف استفاده کند. اما اینکه به چه کسی و چه زمانی این استعدادها و عطایای روحانی داده شده، با یکدیگر متفاوت است. به یک فرد (صرف نظر از باور او به خدا یا مسیح) استعدادی طبیعی در اثر ترکیبی از عوامل ژنتیک (برخی از استعدادی طبیعی در موسیقی، هنر، و یا ریاضیات برخوردارند) و یا محیط اطراف داده می شود (بزرگ شدن در خانواده‌ای اهل موسیقی که در رشد استعداد موسیقی فرد کمک خواهد کرد)، و یا اینکه خدا به برخی افراد خاص استعداد ویژه ای عطا می کند (به عنوان مثال، بصلئیل در خروج فصل 31 آیه های 1 تا 6). زمانی که ایمان داران برای آمرزش گناهان، به مسیح ایمان می آورند، عطایای روحانی توسط روح القدس به تمامی آنها داده می شوند (رومیان فصل 12 آیه های 3 و 6). در آن لحظه، روح القدس آن عطا یا عطایای روحانی را که برای آن ایماندار در نظر دارد، به او عطا می کند(اول قرنتیان فصل 12 آیه 11).

رومیان فصل 12 آیه های 3 تا 8 فهرستی از عطایای روحانی را به شرح زیر ارائه می دهد: نبوت (پیش گویی)، خدمت به دیگران (در مفهوم کلی)، آموزش، تشویق، سخاوت، رهبری، ترحم. اول قرنتیان فصل 12 آیه های 8 تا 11 عطایا را اینگونه فهرست می کند: بیان حکمت (توانایی برقراری ارتباط با حکمت روحانی)، دانش (توانایی انتقال دادن حقیقت)، ایمان (اعتماد مطلق به خدا)، معجزه، نبوت، تمییز روح (تشخیص اینکه آیا چیزی که دریافت می کنیم یا می شنویم از جانب روح القدس است یا نه)، زبانها (توانایی صحبت با زبانی که فرد آن را نیاموخته است)، و ترجمه زبانها. لیست سوم در افسسیان فصل 4 آیه های 10 تا 12یافت می شود و از عطایایی صحبت می‌کند که خدا به کلیسایش، رسولان، انبیاء، مبشرین ، شبانان و معلمان می بخشد. همچنین این سؤال وجود دارد که چه تعداد عطایای روحانی وجود دارند، چون موارد مشابه در دو فهرست ذکر شده وجود ندارد و این امکان نیز وجود دارد که لیست کتاب مقدس جامع نبوده، و عطایای روحانی بیشتری، فراتر از آنهایی که کتاب مقدس اشاره کرده، وجود داشته باشند.

ممکن است یک فرد استعدادهای خود را توسعه دهد و بعداً حرفه و یا سرگرمی خود را به عطایای روحانی نسبت دهد، اما باید گفت که عطایای روحانی توسط روح القدس برای بنا و رشد کلیسای مسیح داده شده‌اند، که در آن، همه مسیحیان در پیشبرد انجیل مسیح، نقشی فعال بازی می کنند. همه فرا خوانده شده و مجهز شده‌اند تا در "خدمت به کلیسا" مشارکت کنند (افسسیان فصل 4 آیه 12) .همه مستعد شده اند به طوری که بتوانند به هدف مسیح کمک کنند و قدردان همه کارهایی که مسیح برای آنها انجام داد، باشند. همه با مشارکت برای خدمت به کلیسا و مسیح، در زندگی شخصی خود نیز به خرسندی و رضایتمندی دست خواهند یافت. این وظیفه رهبران کلیسا است تا کمک کنند پرهیزکارانی تربیت شوند که بتوانند برای کاری که خدا برای آنها در نظر گرفته، بیشتر مجهز شوند. هدف از اعطای عطایای روحانی این است که کل کلیسا بتواند رشد کند و توسط خدمات همه اعضای کلیسا تقویت شود.

به طور خلاصه تفاوت های بین عطایای روحانی  و استعدادها این‌ موارد هستند: ۱) استعداد نتیجه عوامل ژنتیکی و یا آموزش است، در حالی که عطای روح ناشی از قدرت روح القدس می باشد. ۲) استعداد را هر کسی، مسیحی یا غیر مسیحی می تواند در اختیار داشته باشد، در حالی که فقط مسیحیان از عطایای روح برخوردارند. ۳) در حالی که هم استعدادها وهم عطایای روح باید برای جلال خدا و خدمت به دیگران استفاده شوند، اما عطایای روح کاملاً بر این وظایف متمرکز شده اند، در حالی که استعداد می تواند به طور کامل برای مقاصد غیر روحانی نیز استفاده شود.

برگرفته از وب سایت: www.gotquestions.org

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر