دردوم سموئیل فصل 24 ایه 1 علت سرشماری داود خشم خدا بیان شده ولی در اول تواریخ فصل 21 ایه 1 علت سرشماری توسط داوود اینکه شیطان علیه اسرائیل برخاست و داوود را اغواکرد تا اسرائیل را سر شماری کند لطفا در این مورد توضیح دهید؟

در پاسخ به سؤالتان، مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ موجود است، کپی کرده و در زیر برای شما می فرستم. لطفا" در صورت پیش آمدن سؤالی برایتان، اول در وب سایت پرپاسخ در جستجوی این سؤال باشید و اگر پاسخ خود را نیافتید، آنگاه سؤالتان را در این قسمت برای ما بفرستید. متشکرم که به این تذکر ما توجه خواهید کرد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

اما پاسخ سؤال شما در وب سایت:

آیا خداوند داود را تحریک به سر شماری قومش کرد (دوم سموئیل 24: 1) یا شیطان (اول تواریخ 21: 1)؟

این یک اختلاف واضح را نشان می دهد، مگر اینکه هر دو گفته صحیح  باشند. در اواخر سلطنت داود بود ، که او به فتوحات بی نظیر خود نگاهی انداخت، که آن شامل اقوامی چون کنعانیان ، ممالک سوری و فنیقی بود که به بندگی و وابستگی اسرائیل در آورد. او به خاطر موفقیت هایش که بیشتر از دیدگاه نظامی و جنگی فکر می کرد تا رحمت خداوند، حالتی مغرور و خودپسندانه به خود گرفت.             

پس خداوند تصمیم گرفت که وقت آن است تا داود به زانو در آید، جایی که او بار دیگر به آغوش رحمت خداوند باز گردد. خدا اجازه داد تا او به سر شماری خود ادامه دهد، تا بداند تا چه اندازه برایش مفید خواهد بود، در حالی که این سر شماری تنها نفس خود خواهانه  قوم اسرائیل را خشنود می کرد( بر خلاف هشدار یوآب برای سر شماری در اول تواریخ 21: 3 ). بلافاصله بعد از پایان سر شماری ، خدا اراده کرد تا قوم را با یک بلای مصیبت بار که تلفات زیادی خواهد داشت  تنبیه کند (در اصل جان 70000 اسرائیلی ، مطابق دوم سموئیل 24: 15).

اما شیطان چه؟ او چرا خود را قاطی این مسئله کرده است؟ (مطابق با اول تواریخ 21: 1) اگر خداوند  انجام این حماقت را در فکر داود برانگیخته بود؟ به نظر می رسد که دلایل او کاملا خبیث است، با دانستن این که یک سر شماری باعث نا خوشایندی  خدا می گردد.(اول تواریخ 21: 7و8) و او نیز داود را تحریک به انجام این کار کرد.                                                  

هرچند این یک موردی جدید نیست، چون در کتاب مقدس ،در چندین موقعیت دیگر نیز ، خدا و شیطان هر دو در آزمایشات و امتحانات شناخت نفسی فرد دخالت داشتند.                                                                                             

  1. در کتاب ایوب ، باب یک و دو می بینیم که خدا شیطان را به چالش می کشد و به او اجازه می دهد تا ایوب را به بلاها گرفتار سازد . مقصود خدا تقدیس ایمان ایوب و تقویت شخصیت او بوسیله انضباط در عبور از مشکلات بود. در حالی که شیطان تنها نقشه خرابکارانه داشت  و می خواست به ایوب تا حد امکان  آسیب رساند تا او ایمان خود را به خدا انکار کند.                                                                                                                          
  2. همچنین خدا و شیطان هر دو در جفای ایمان داران نقش دارند، مطابق اول پطرس 4: 19 و 5: 8 . هدف خدا تقویت ایمان ایشان و امکان بخشیدن به آنان برای شراکت در رنجهای عیسی در زندگی  می باشد، تا در جلال آسمانی او نیز شریک شده، وجد نمایند.( اول پطرس 4: 13و14)، در حالیکه قصد شیطان "بلعیدن" آنان می باشد( اول پطرس 5: 8 ). و یا آنان را به تلخی و دلسوزی به حال خود  بکشاند و با خود هم سطح سازد.                                                             
  3. خدا و شیطان هر دو اجازه دادند تا عیسی 3 بار در طول زندگی زمینی خود وسوسه شود. هدف خدا این بود تا او در این وسوسه ها بر روی وسوسه گر که در آغاز آدم را به دام کشید ، پیروز شود، در حالی که شیطان می خواست عیسی را از مأموریت مسیحایی اش منحرف سازد.                                                                                    
  4. در مورد پطرس که 3 بار عیسی را در دادگاه کاهن اعظم انکار کرد ، خود عیسی دلیل دست داشتن هر دو گروه را در لوقا 22: 31و32 بیان می کند." ای شمعون، ای شمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند. اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود . پس چون بازگشتی برادرانت را استوار بدار".                                     
  5. و در آخر ، خود صلیب نمونه ایست از دست اندر کار بودن خدا و شیطان. شیطان هدف خود را آشکار کرد هنگامی که قلب یهودا را پر از بی وفایی  و کینه کرد ( یوحنا 13: 27 )، که باعث شد او به عیسی خیانت کند. اما دلیل خدا از به صلیب کشیدن عیسی، این بود تا ، عیسی ، بره قربانی از بنیاد جهان باید جان خود را فدای بسیاری می کرد ، تا انسان گناهکار بار دیگر از  رابطه ای که در باغ عدن قطع شده بود ، لذت ببرد، و وارد رابطه ای ابدی شود.                 

پس ما 5 مثال دیگر داریم که خدا و شیطان در آن نقش داشتند ، هر چند با انگیزه های  کاملا" متفاوت. انگیزه شیطان در تمام این موارد، که سرشماری داود نیز شامل آن می شود، اهداف مخرب هستند، در حالی که انگیزه خدا در تمام این نمونه ها کاملا" متفاوت  است.  انگیزه  خدا خیر خواهانه با دیدی بر پیروزی نهایی است ، در حالی که هر چه بیشتر شخص مورد آزمایش قرار می گیرد مفیدتر واقع شود. در هر مثال موفقیت شیطان محدود و گذرا بود، حال آنکه در آخر  خواست خدا کاملا"  به انجام رسیده و هدف او به طور قابل توجهی کسب شد.          

(آرچر 1982: 186-188)

مقاله از وب سایت: www.debate.org.uk

ترجمه: اِلما غریبیان

Feb/15/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 403 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر