آیا از پشت افتادن، زمانیکه برای شخصی دعا می شود درست است؟

در مورد دعا برای افراد و افتادن آنها به پشت یا به رو، چند توضیح لازم است:

در کتاب مقدس بارها می خوانیم که افراد به رو در حضور خدا افتاده اند. مثلاً یوحنا در کتاب مکاشفه می گوید وقتی با مسیح زنده روبرو شد، مانند مرده به رو در افتادم. در باره افتادن به پشت می خوانیم که وقتی مسیح با سربازان رئیس کهنه روبرو شد، آنها از روبرو شدن با جلال مسیح عقب عقب رفته به پشت افتادند. پس هر دوی اینها در کتاب مقدس مشاهده شده است. موضوع این است که شخص با جلال مسیح روبرو می شود و به رو، یا به پشت می افتد. 

باید اذعان داشت که بعضی به پشت یا به رو می افتند، ولی پس از آنکه بر می خیزند تغییری در آنها ایجاد نشده. اینها تظاهری بیش برای خداوند نیست و ارزشی ندارد، ولی بعضی نیز واقعاً با خداوند ملاقات می کنند و این اتفاق می افتد و زندگی آنها دگرگون می شود و ملاقاتی عمیق با خداوند می یابند. اینها خیلی باارزش است.

مسلماً روحانیت یا عدم روحانیت شخص، با افتادن یا نیافتادن سنجیده نمی شود و درست نیست که در این مورد قضاوت کنیم. قضاوت از آن خداوندمان عیسی مسیح است.

Mar/21/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1546 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر