درمسیحت چند فرقه وجود دارد؟ کاتولیک، پروتستان، ارتدکس؟ می شود فقط به عیسی مسیح،کتاب مقدس وکلام خدا اعتقاد داشت؟

مسیحی منزوی در کتاب مقدس، مسیحی نامیده نمی شود. مسیحی در جامعه کلیسایی است که هر روزه با کمک و تقویت و اصلاح ایمانداران دیگر روبرو می شود و به تعالی و رشد در ایمان و شخصیت خود، بصورت مسیح نائل می آید.

اما در باره فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده مقالات مفصل ما را برای آشنایی با آنان مطالعه کنید.

مسلماً شخص می بایست به کلیسایی متعلق باشد، اما این کلیسا می بایست جامعه ای باشد که در آن احساس گرمای خانواده و دوستی و صمیمیت و در ضمن وجود تعلیم صحیح کتاب مقدسی در آن مشاهده شود. اما نباید فراموش کرد که در هر کلیسایی که عضو شویم، می بایست خود را مسیحی بدانیم و خود را عضوی از جامعه و خانواده بزرگ الهی بدانیم و با همه مسیحیان دنیا از هر فرقه ای که باشند، در صورتی که مطیع کتاب مقدس و اصول آن هستند و به خدای تثلیث ایمان دارند و اصول اساسی ایمان مسیحی را رعایت می کنند، در محبت و پذیرش متقابل و صلح و آرامش زندگی کنیم. ما مسیحی نامیده می شویم و نه کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان.

شاد باشید.

Apr/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 181 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر