آیا دختر و پسر مسیحی بدون ازدواج قانونی و امکان ثبت، به دلیل پناهنده بودن می توانند با هم زندگی مشترک داشته باشند؟ آیا تا اقدام قانونی، کلیسا می تواند پیوندشان را مبارک اعلام کند؟

کلیسا در تمام دنیا، بدون مجوز قانونی کشوری که در آن زندگی می کنید، نمی تواند دختر و پسری را به عقد هم در بیاورد و می بایست اول شرایط قانونی کشوری طی شود و پس از آن در کلیسا عقد کنند، همان گونه که در وب سایت ما مشاهده کرده اید، کتاب مقدس مخالف هر گونه رابطه جنسی و زیستن زیر یک سقف با زوج یا زوجه، پیش از تعهد ازدواج در حضور خدا و جماعت خدا و قانون می باشد.

Apr/04/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 219 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر