راجع به چند بخش از کتاب مقدس عهد عتیق در تثنیه ۹:۳۱و یوشع۲۴: ۲۵-۲۶ و اول سموئیل ۲۵:۱۰. تمامی دستورات واحکام الهی توسط خداوند برروی دولوح نوشته ومکتوب بوده، پس چرا دوباره موسی، یوشع سموئیل دستورات را مکتوب کردند؟

بنده نیازی به گیج شدن در این آیات نمی بینم. از زمان موسی نگارش کلام خدا شروع شد و به مرور زمان یوشع و سموئیل و عزرا و دیگر انبیاء و کاهنان قوم یهود کتابهای عهد عتیق را با الهام روح خدا به نگارش در آوردند و آیاتی که شما در سؤالتان قید کرده اید، نشان دهنده تکوین نگارش عهد عتیق در طول زمانی بین 1400 سال پیش از میلاد مسیح الی 400 سال پیش از میلاد او است که حدوداً یک دوره زمانی هزار ساله را شامل می شود.

شاد و کامیاب باشید.

Dec/18/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 271 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر