در رومیان فصل 12 آیه 19 می خوانیم که: " در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن خداوند است." می خواستم بدانم در کجای عهد عتیق این آیه آمده که پولس دارد نقل قول می کند؟

رومیان فصل 12 آیه 19 نقل قولی است از کتاب تثنیه فصل 32 آیه 35 از عهد عتیق.

Jan/03/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر