یه فرد در چه سنی میتونه مسیحی بشه ؟ آیا برای پذیرش مسیح فرد حتما باید به سن خاصی رسیده باشه؟

برای تعمید آب سنی مشخص در کتاب مقدس قید نشده و تنها شرط کتاب مقدس برای تعمید آب این است که شخص کاملاً متوجه گناهکار بودن خود شده باشد و به نجاتی که عیسی مسیح برای او بر صلیب، با قربانی شدنش و نیز با رستاخیزش از مردگان، برایش آماده کرده، ایمان آورده باشد و بتواند اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند و پسر خدا است. مسلماً در سنین بسیار ابتدایی چنین امری امکان پذیر نیست، اما کودکان و نوجوانانی که به این امر بخوبی آگاهی یافته اند و به آن اقدام کرده اند، کاملاً واجد شرایط تعمید آب هستند.

موفق باشید.

Apr/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر