آیا خودمون می تونیم برا خودمون دعای نجات رو بخونیم و ایمان دار بشیم؟

مسلماً شما می توانید خود از گناهان خود پشیمان شوید و از آنها توبه کرده و تسلیم عیسی مسیح، با پذیرش قربانی او بر صلیب و ایمان به رستاخیز او از مردگان و اعتراف به خداوندی و پسر خدا بودن او بکنید و در آن صورت شما فرزند خدا شده و عضوی از خانواده بزرگ الهی او شده اید.

موفق باشید.

Apr/15/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 148 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر