در انجیل متی در متی فصل 22 ایه 32 میخوانیم که مگر در کتاب آسمانی نخوانده اید که خدا می فرماید من هستم خدای ابراهیم - اسحاق - یعقوب.. می خواستم بدانم عیسی مسیح از کجای عهد عتیق نقل قول کرده؟

انجیل متی فصل 22 آیه 32 از کتاب خروج در عهد عتیق فصل 3 آیه 6 نقل قول شده است.

 

Jan/05/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر