روح القدس ما را در امور فوق طبیعی اوج می بخشد!

نتیجه بعدی اصلی نزول روح القدس این است که در هواپیمای امور فوق طبیعی زندگی اوج می گیریم. دو آیه بسیار جالب در رساله به عبرانیان مسیحیان را با معیار عهدجدیدی تشریح می کند: عبرانیان 6: 4-5

در اینجا پنج چیز فهرست وار در باره ایمانداران عهدجدید بیان شده است:

اول، آنها منور گشته اند.

دوم، آنها طعم موهبت الهی را چشیده اند.

سوم، آنها در روح القدس سهیم شده اند.

چهارم، آنها طعم نیکویی کلام خدا را چشیده اند. یعنی کلام خدا برای آنها زنده و واقعی شده است.

پنجم، آنها ... نیروهای عصر آینده را چشیده اند.

ما به عنوان مسیحیان ایمان داریم که در عصر آینده به طریقی کاملا" متفاوت عمل خواهیم کرد. ما از بسیاری از محدودیتهای بدن فیزیکیمان آزاد خواهیم شد، چون خدا به ما بدنی از نوع دیگر عطا خواهد کرد و یک روش زندگی کاملا" متفاوت. اما بسیاری از مسیحیان متوجه این امر نیستند که توسط روح القدس می توانیم کمی از این  نوع زندگی را اکنون در این زندگی بچشیم. ما می توانیم " نیروهای عصر آینده" را بچشیم. ما فقط می توانیم آنها را بچشیم  ولی از آنها به پری نمی توانیم استفاده کنیم، اما می توانیم به این شناخت کمی دست یازیم که زندگی بعدی چگونه خواهد بود، حتی در طی دوران زندگی زمینیمان.

پولس عبارت بسیار جالبی را در این رابطه استفاده کرد. در افسسیان 1: 13-14 او به ایمانداران نوشت:....

کلمه بیعانه در این آیه کلمه ای شگفت انگیز است. روح القدس همین اکنون بیعانه  خدا در ما، برای عصر آینده است. من در باره کلمه ای که در اینجا بیعانه ترجمه شده مطالعاتی کرده ام. این کلمه به یونانی arrhabon  می باشد که در واقع یک کلمه عبری است.

سالها پیش احتمالا حدود سال 1946، وقتی در اورشلیم زندگی می کردم، تجربه عجیبی داشتم که به زیبایی کلمه arrhabon یا بیعانه را برای من به تصویر کشید.  من و خانم اولم به قسمت قدیمی شهر رفتیم تا بعضی چیزها را برای ساختن پرده برای خانه جدیدمان بخریم. ما دیدیم که موادی را که ما می خواهیم طالب پول بیشتری است( مثلا" متری یک دلار) و ما به مغازه دار گفتیم 50 متر می خواهیم و او به من گفت بهای کل آن 50 دلار خواهد شد. به او گفتم: راستش من 50 دلار را همراهم ندارم. این ده دلار را به عنوان بیعانه بگیر. اکنون این پرده مال من است. آن را کناری بگذار و اجازه نداری به کس دیگری بفروشی. من با بقیه پول برمی گردم و پرده ها را می برم." کلمه arrhabon همین معنا را می دهد.

روح القدس بیعانه خداوند در ما است. او بیعانه زندگی عصر آینده را  هم اکنون توسط  اعطای روح القدس به ما می پردازد. وقتی ما بیعانه را دریافت می کنیم، ما مانند آن تاجر پرده هستیم. ما به کناری گذاشته شدیم تا به کسی دیگر فروخته نشویم. این ضمانتی است که او برمی گردد تا بقیه بها را نیز برای  تکمیل خرید بپردازد. به این علت است که پولس در باره داشتن بیعانه اینچنین صحبت می کند" برای تضمین رهایی آنان که از آن خدایند." ما دیگر به او تعلق داریم، اما پرداخت بهای کامل هنوز در راه است.

روح القدس بیعانه زندگی ما در خدا در عصر آینده است. این زندگی مافوق طبیعی به هر قسمت تجربه ما گسترش و توسعه می یابد.

می خواهم از کتاب خود هدفهای پنتیکاست قسمتی را نقل قول کنم که بر این نکته تأکید دارد. در این کتاب چنین نوشتم:

" اگر عهد جدید را با فکری باز مطالعه کنیم، مجبور به پذیرش این نکته خواهیم بود که تمام زندگی و تجربه مسیحیان اولیه در هر قسمتی تحت تأثیر و نفوذ امور مافوق طبیعی بود. تجربیات مافوق طبیعی امری تصادفی یا اضافی نبود؛ آنها قسمتی جدا نشدنی از تمام زندگی آنها بعنوان مسیحیان بودند. دعای آنها مافوق طبیعی بود؛ موعظه آنها مافوق طبیعی بود؛ بطرز مافوق طبیعی هدایت می شدند، بطرز مافوق طبیعی تقویت می شدند، بطریقی مافوق طبیعی از مکانی به مکان دیگر منتقل می شدند و نیز بطریقی مافوق طبیعی محافظت می شدند.

امور مافوق طبیعی را از کتاب اعمال رسولان حذف کنید، آنگاه با چیزی بی معنا و بدون انسجام روبرو خواهید شد. از نزول روح القدس در فصل دوم اعمال رسولان به اینطرف، غیرممکن است که یک فصل بیابید که گزارشی مافوق طبیعی نقشی اساسی در آن نداشته باشد.

در گزارش خدمت پولس رسول در افسس، در اعمال رسولان 19: 11، اظهارات بسیار چشمگیر و تعجب آوری را می یابیم:

خدا به دست پولس معجزات خارق العاده ظاهر می ساخت.

به جزئیات این عبارت توجه کنید: " معجزات خارق العاده." ترجمه به نوعی آزاد یونانی آن اینگونه می باشد: " معجزاتی از نوعی که هر روز اتفاق نمی افتد." معجزات واقعه ای روزانه برای کلیسای اولیه بود. معمولا" این معجزات باعث تعجب و تعریف و تمجید خاصی قرار نمی گرفت. اما معجزاتی که در افسس توسط خدمت پولس رسول اتفاق افتاد از نوعی بودند که حتی کلیسای اولیه آن را شایسته گزارشی مخصوص دانست.

در چند کلیسا امروزه می توانیم موقعیتی را بیابیم که این عبارت را بکار بریم- " معجزاتی از نوعی که هر روزه اتفاق نمی افتد"؟ در چند کلیسا اصلا" معجزه می بینیم که اتفاق بیافتد- چه رسد به اینکه هر روزه شاهد آن باشیم؟

یک قسمت از امور مافوق طبیعی که بطرز خاصی در زندگی مسیحیان اولیه به ظهور رسیده، هدایتهای مافوق طبیعی بود که آنها از روح القدس دریافت کردند. در اعمال رسولان فصل 16، در باره پولس و همراهانش در سفر دوم بشارتی اش می خوانیم. آنها در جایی بودند که ما اکنون آنرا آسیای صغیر می نامیم و کتاب مقدس می گوید:

" روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. چون به سرحد میسیه رسیدند، سعی کردند به بیطینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد."

بنابراین آنها سعی کردند به غرب بروند، اما روح القدس به آنها اجازه نمی داد. پس از آن آنها سعی کردند به شمال شرقی بروند، و روح القدس بار دیگر گفت: "نه."  اعمال رسولان 16: 8-10 اینچنین ادامه می دهد:...

این یک واقعه بسیار مهمی است و نمونه ای است از مداخله فوق طبیعی و تسلط روح القدس برای ما. در آن موقعیت جغرافیایی برای آنها خیلی طبیعی می بود که یا به طرف غرب به سوی آسیا یا به شمال شرقی به طرف بیطینیه بروند و کاملا" غیرطبیعی بود که از این دو منطقه عبور کنند  و به شمال غربی بروند و بعد از آنجا عبور کرده به سوی قاره اروپا تغییر مسیر دهند.

به هر ترتیب، اگر به تاریخ بعدی کلیسا نظری به عقب بیاندازیم، می بینیم که قاره اروپا نقش بی مانندی ایفا کرد- اولا"، در پاسداری از انجیل در طول قرون تاریک؛ و ثانیا" برای سالیان دراز قاره اصلی برای رساندن کلام خدا به ملتهای دیگر شد. خدا هدفی عالی داشت که شامل قرنها جلوتر می شد. پولس و همراهانش هیچگاه با منطق طبیعی خود چنین چیزی را نمی توانستند کشف کنند بلکه توسط هدایت مافوق طبیعی روح القدس، مستقیما" به جانب هدف کامل خدا قدم برداشتند. تمام تاریخ توسط این راهنمایی مافوق طبیعی روح القدس در زندگی آنها تحت تأثیر قرار گرفت.

این فقط یک نمونه از بسیاری از مداخلات مافوق طبیعی روح القدس در زندگی مسیحیان اولیه می باشد.

نوشته: دکتر دِرِک پرینس

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر