با توجه به اینکه انسانها آزاد آفریده شده اند، آیا یک مسیحی می تواند با یک غیرمسیحی ازدواج کند؟

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکی پنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدای کتاب مقدس نظر خود را بر ما تحمیل نمی کند ولی حکیمانه و سالم و دوراندیشانه تر است که انتخاب ما با معیا ر های الهی منطبق باشد و اگر به این موضوع به صورتی دیگر بیندیشم چگونه می توان پذیرفت که یک ایماندار متعهد مسیحی با یک شخص غیر مسیحی بتوانند در زندگی روز مره باهم توافق روحانی وحتی فیزیکی داشته باشند؟ باید متذکر شد که ازدواج در مسیحیت یک عمل روحانی است نه یک وصلت مدنی و امری است بسیار مقدس و محترم در نظر خدا.

بنابراین هرچند افراد غیر مسیحی، اشخاص موجه و سالم وخوبی باشند ولی این ازدواج با توجه به اینکه کلام خدا به ما هشدار داده است، نمی تواند روند منطقی و عاقبت خوبی داشته باشد و بر اساس تجربیات سالیان دراز متأسفانه اکثرا" با شکست مواجه می شود.

پاسخ از: علی خیراندیش

Sep/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 766 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر