تاریخ دستگیری و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح چیست؟ عیسی مسیح چند سالشون بود که به صلیب کشیده شدن؟

عیسی مسیح در سن سی و سه سال و نیم سالگی خویش در ایام عید فصح یهودیان در خارج از شهر اورشلیم روی تپه ای به اسم جلجتا به خاطر گناهان بشر و پرداخت جریمه آن به جانشینی آنان بر روی صلیب فدا شد. پس تاریخ دستگیری و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح، 33 پس از میلادش می باشد.

موفق باشید.

Oct/13/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 201 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر