تا امروز تعداد خیلی زیادی از اعضای کلیسای ما دستگیر شده و روانه زندان شدند! حقیقتا جفا به بیشترین حد خود رسیده است. با توجه به این مسئله به این فکر‌می کنم‌ که دیگر ماندن در این شرایط فایده ای ندارد و هر روز نگرانی وجود دارد. حال هم که نوبت به پر کردن فرم‌ پاسپورت می افتد، نگرانی کمی افزایش پیدا می کند. لطفاً کمی‌ مرا با کلام خدا تسلی دهید، چون اگر بخواهم حقیقت را بگویم‌ کمی دچار ترس شده ام. در خصوص پر‌کردن گزینه مذهب در فرم‌ پاسپورت؟

مسلماً امری که از بنده مشورت طلبیده اید، امری است که می بایست با هدایت و حکمت و راهنمایی روح خدا و کلام خدا صورت پذیرد و نیاز شدید به فیض و رحمت خدا در این امر دارید. تنها کاری که از دست بنده برمی آید این است که برای شما دعا کنم تا همه چیز به خوبی تمام شود و خدا از دهان شیران شما را برهاند!

در واقع بنده نمی توانم دو دو تا چهار تا به شما بگویم که این مسئله چگونه حل خواهد شد. به روح خدا و کلام خدا و هدایت این دو اعتماد کنید.

پیروز باشید.

Mar/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 198 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر