سؤالی از جانب یک قاضی برای به چالش کشیدن ایمان یک پناهجو ایماندار مطرح کرد، قاضی سوال کرد اگر من با توی، نو ایماندار 2-3 روز دوست باشم از کجا متوجه می شوم که تو مسیحی هستی؟ لطفاً به من کمک کنید جوابی از کتاب مقدس در جواب این سؤال پیدا کنم و به این دوستم کمک کنم؟

اگر کسی واقعاً به مسیح ایمان آورده، زندگی او متبدل شده و تغییراتی در زندگی او شروع به درخشیدن کرده و اولین چیزی که هر کس پس از ملاقات کسی که به مسیح ایمان آورده، شاهد آن می شود، تغییری است که در آن شخص ایجاد شده.

موفق باشید.

Jan/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 195 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر