انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: یوئیل

لغت فوق به معنای یهوه خدای اوست می‌باشد. 

نام دومین نبی از دوازده انبیای کوچک عهد عتیق و پسر فَتُوئیل می‌باشد. اطلاعات در مورد این نبی فقط در کتاب یوئیل می‌باشد و در هیچ کجای کتاب عهد عتیق در مورد وی چیزی نوشته نشده است و تاریخ زندگی این نبی مشخص نمی‌باشد (یوئیل ۱: ۱؛ اعمال ۲: ۱۶).

  منابع کتاب مقدس:     یوئیل باب ۱ - اعمال باب ۲

  یوئیل باب ۱ آیه ۱ 
۱ كلام خداوند كه بر یوئیل بن فَتُوئیل نازل شد.  

  اعمال باب ۲ آیه ۱۶ 
۱۶ بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر