کلیسا های مسیحی می گویند که امکان تعمید در ایران وجود ندارد و در کشور خارجی هم حداقل 3 تا 5 ماه زمان لازم است اما در کتاب مقدس اعمال رسولان 9: (از 26 تا 38) فیلیپ مرد حبشی را در کالسکه ای می بیند و پس از اینکه پیام نجات بخش انجیل را به او می رساند . مرد حبشی می گوید این هم آب آیا امکان دارد تعمید بگیرم و فلیپ به او جواب مثبت می دهد .خواهشمندم دلیل تفاوت ها را بفرمایید؟

با توجه به اینکه در زمان عیسی مسیح و رسولان مسیح، افراد زمینه کتاب مقدسی داشتند و حتی خواجه سرای حبشی نیز که یک یهودی بود که به اورشلیم برای زیارت آمده بود، اطلاعات نسبی از کتاب مقدس داشتند، پس تعمید سریع آنها بلامانع بود. 

اما بعضی از کلیساها چنین تشخیص داده اند که افرادی که از زمینه های دیگر به عیسی مسیح ایمان می آورند، می بایست دوره ای کوتاه برای آشنایی با ایمان مسیحی بگذرانند تا آماده تعمید باشند. البته باید این را نیز اشاره کنم که کلیساهایی نیز وجود دارند که سریعاً پس از توبه و ایمان آوردن شخص، او را تعمید آب می دهند.

موفق باشید.

Apr/04/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 169 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر