چگونه یک ایماندار واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهیم؟ نشانه های آن چیست؟

البته این امر کاملا" صحیح است که قاضی و داور همه ما خداست و اوست که در باره اصالت یا عدم اصالت ایمان اشخاص می تواند قضاوت عادلانه نهایی را داشته باشد. اما چند نکته برای تشخیص ایمانداران صادق خداوند قابل توجه است که در زیر برای شما قید می کنم:

1- ایماندار به مسیح کسی است که در مرحله بسیار ابتدایی آن قلبا" به عیسی مسیح به عنوان تنها قربانی گناه که سه روز پس از مرگ زنده شد ایمان دارد و معترف به خداوندی عیسی مسیح با زبانش چه در حضور کلیسا و چه افراد بی ایمان نیز می باشد.(رومیان 10: 9-10)

2- شخصی که به عیسی مسیح ایمان آورده، حاضر است از مال و جان و همه چیز خود برای خدمت و پیروی از مسیح بگذرد و عاشق و سرسپرده مسیح است و هر زحمتی را به جان می خرد. همانگونه که عیسی مسیح فرمود: هر که می خواهد از عقب من آید می بایست خود را انکار کرده، صلیب خود را هر روزه برداشته از عقب من بیاید. (متی 16: 24)

3- چنین شخصی می بایست عضو کلیسایی باشد و بتواند با اعضای کلیسای خداوند در محبت و نگه داشتن رشته صلح و سلامتی در روح القدس کوشا باشد.(افسسیان 4: 1-3)

4- چنین شخصی دارای ثمره روح القدس و یا حد اقل تلاش می کند که این ثمره در زندگیش دیده شود. ثمره روح القدس در غلاطیان 5: 22 چنین بیان شده است:

" اما ثمره روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است."

5- چنین شخصی پیغام خبر خوش انجیل را در همه جا با افتخار و شادی و نمونه بودن اعلام می کند و از آن عار ندارد و با اعمال نیک خود به جامعه بشری خدمت می کند.(متی 5: 16)

" زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد." (رومیان 1: 16)

 

6- چنین شخصی با مسیح در ارتباط دائمی است و از این رابطه دائمی و زنده با مسیح، میوه ها و ثمرات عالی ببار می آید که ماندنی هستند.(یوحنا 15: 1-17)

مسلما" این خصوصیات یک مسیحی، خصوصیاتی است که با افتادنها و بلند شدنهای بسیار هر روزه آن را دنبال می کنیم. مقصود بنده این است که امکان شکست در یک یا چند مورد آن، گاهی اوقات ممکن است، اما مسیر عادی یک مسیحی آن چیزی است که در بالا برای شما بطور خلاصه نوشته ام.

Sep/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 876 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر