در کتاب یوشع بن نون، یهوه پس از دستور حمله به اریحا، فرمان می دهد که همه حتی بچه های بی گناه و حتی احشام کشته شوند و فقط آن زن روسپی و خانواده اش زنده می مانند . آیا به واقع این همان خداوند عهد جدید است که مظهر محبت می باشد؟ چرا یهوه اینقدر اخلاقش در عهد جدید و عتیق تفاوت دارد؟

در پاسخ به سؤال شما، لینکهای زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/881817ab-f32f-4e3a-8ef9-e9b613cd309c

و لینک دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/f6f2893c-dd2f-4e2a-a036-98922ef48f0d

و لینک سوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/84f0958a-1f78-4901-83af-515b7439981d

Aug/04/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 176 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر