,چرا مردم عیسی مسیح را از شهر بیرون کردند؟ و چرا عیسی خوکها را هلاک کرد؟

برای عیسی مسیح نجات جان یک انسان دیوزده که اسیر ارواح پلید بود، بسیار مهمتر از جان خوکها بود و به این علت ترجیح داد خوکها نابود شوند، اما جان انسانی از اسارت ارواح پلید رهایی یابد و علت اینکه مردم آن شهر عیسی مسیح را از دیارشان بیرون کردند، این بود که به فکر منافع شخصی خود بودند تا نجات جان انسانها. اتفاقاً این واقعه نشان دهنده وضعیت اسفبار ما انسانها می باشد که چگونه جهت نگاه داشتن اموال و ثروت و منافعمان، حاضر به پایمال کردن حق و حقوق انسانها و ارزش آنها هستیم!

پیروز باشید.

Apr/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 150 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر