چرا با اینکه حضرت عیسی خودش گفته که منظور از آن نبی من هستم، ,باز هم کاهنان درباره یک شخص دوبار سؤال می کنند؟ واگرهم نمی خواهید این بحث را ادامه دهید، ,لطفا بگویید آیا پیشگویی های باب 42 اشعیاء نبی مربوط به زمان ومکان حضرت محمد است؟ واگر نیست مربوط به چه زمان وچه مکانی است؟

در باره اینکه عیسی مسیح آن نبی می باشد، برای شما به وضوح نوشتم که علت دو بار سؤال کردن رهبران یهود این بود که در وضعیت شک قرار داشتند و به منظور اطمینان از آنچه مسیح می فرمود، از او این مسئله را به دو نوع مختلف سؤال کردند. و در ثانی بنده برای شما آیاتی را ذکر کردم که خود عیسی مسیح اشاره مستقیم کرده که آن نبی ذکر شده موسی خودش می باشد. آیا باز هم شبهه ای در این مسئله برای شما وجود دارد؟ یا اینکه اصرار می ورزید که به نوعی این نبوت را به شخص محمد مربوط سازید؟ در ضمن، اگر عیسی مسیح معتقد به ظهور پیامبری پس از خودش بود، چرا در کتاب مکاشفه فرمود: " من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستم." (مکاشفه 1: 8، 11، 17-18 و 2: 8، 22: 13) در پنج جای مختلف در کتاب مکاشفه عیسی مسیح تأکید دارد که او اول و آخر است و ابتدا و انتها. آیا باز هم شکی دارید؟ اگر باز هم در باره عیسی مسیح شکی دارید که او آخرین است، لطفاً زندگی و تعالیم و معجزات و مرگ و رستاخیز و صعود و بازگشت عیسی مسیح را در اناجیل در نظر بگیرید و آن را با زندگی گناه آلود محمد که بارها خدا می فرماید: " گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیدیم." یعنی نه فقط در گذشته بلکه در آینده نیز گناه خواهد کرد!!!! و اخلاقیات محمد را با شخصیت و اخلاقیات قدوس عیسی مسیح خداوند مقایسه کنید و خود، کلاهتان را قاضی کنید که کدام یک نجات دهنده واقعی بشریت هستند؟

در ضمن به منظور دریافت پاسخ شما در باره آنچه اشعیاء می گوید و نیز ادعاهای بی اساس مسلمانان در رابطه با نوعی جستجوی بی نتیجه شان برای یافتن نبوتی که به نوعی به محمد بچسبانند، شما را تشویق می کنم به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه فرمایید و مقالات بسیار مدلل و مفید ما را در این وب سایت مطالعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/757c87aa-8e7c-472f-be54-6eeeac82e3a0

http://www.porpasokh.com/Content/Question/c26576db-3dc6-4e5c-b0c0-cc1d6ea77a45

http://www.porpasokh.com/Content/Question/9fcb5d1a-4716-4b30-ae2d-51d697b31e08

امیدوارم پاسخ سؤالتان را به تفصیل داده باشم و در ضمن در صورت تمایل برای مطالعه مقالات بیشتر در باره محمد و پیامبری او و قرآن و اسلام، شما را تشویق می کنم مقالات بسیار مفید و مدلل ما را در وب سایت پرپاسخ در دسته بندی "پاسخ به اسلام" مطالعه فرمایید.

با تشکر فراوان از محبت و پیگیری شما در شناخت حقیقت. عیسی مسیح فرمود: " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد." و نیز فرمود: " من راه و حقیقت و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید."

موفق باشید.

Dec/22/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر