در مورد کلیساهای جدید رسولان، می خواستم اطلاع داشته باشم و اینکه آیا این کلیساها همون کلیسای انجیلی یا اوانگلیش هستند یا فرقه دیگری از پروتستان؟ یا اصلا پروتستان نیستن؟

کللیسایی که نام برده اید، تحت کلیساهای پروتستان عمل می کند و کلیساهای زیادی هستند که خود را مرتبط با رسولان می دانند و الزاماً مورد تأئید کلام خدا نمی توانند باشند و شاید هم بعضی از آنها مورد تأئید کلام خدا باشند.

May/26/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 202 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر