مدافع برجسته مسیحی: اُریجِن

اُریجِن در اسکندریه مصر چشم در یک خانواده مسیحی به جهان گشود (185-254 میلادی). اریجن به عنوان یک ایماندار پر شور زندگی خود را وقف  تحصیل در زمینه مسیحیت کرد. در حالیکه  سعی می کرد که کاملا متعهد به کتاب مقدس باشد و درباره الهام کامل آن به مباحثه می پرداخت، اریجن سخت کوشانه به عنوان یک محقق کتاب مقدس فعالیت می کرد. اگرچه به عنوان یک الهیدان فلسفی، گاهی تفکراتش او را از واقعیت منحرف می کرد.   (به عنوان مثال، باور به اینکه محبت خداوند که غالب آمد به نجات ابدی منتهی می شود). در اواخر زندگی اش، اریجن در زمان حاکمیت امپراطور دیسییوس تحت شکنجه قرار گرفت و چند سال بعد از دنیا رفت. اریجن شاید یکی از عالیترین اثر دفاعیاتی مسیحی را در قرون اولیه به نام ((بر علیه سلسوس)) ارائه داد. سلسوس، فیلسوفی بی خدا بود، که ادعا کرده بود که عهد عتیق وقایع زندگی عیسی را پیشگویی نکرده است. تحقق ادعاهای عیسی از نظر او چیزی جز وقایع ساختگی نبود. از نظر او معجزات عیسی نیز یا افسانه و یا بدتراز آن، جادوگریست. و قیام عیسی نیز داستانی بر اساس اساطیر بت پرستان می باشد و چنانچه خرده حقیقت و یا حکمتی در کتاب مقدس یافت شود بر گرفته از فلسفه یونان است. این اثر تاثیر گذار سلسوس نیازمند به پاسخ بود، و اریجن هوشمندانه نکته به نکته ادعاهای اشتباه  آن را ثابت کرد. او به دقت نشان داد که نبوتهای عهد عتیق درباره عیسی به هیچ وجه ساختگی نمی باشند.، اریجن اشاره می کند که معجزات، در برخی موارد،  هنوز در زندگی پیروان عیسی دیده می شود. او به دقت در اثبات حقیقی بودن قیام عیسی با استفاده از تاییدات شک گرایانی چون توما و پولس رسول شواهدی ارائه داده است. اریجن با مقایسه اساطیر بت پرستان و کتاب مقدس نه تنها استقلال روایتهای کتابمقدس از معجزات و قیام عیسی را روشن می کند بلکه برتری آنها را به عنوان حقیقت آشکار می سازد.  

نویسنده: تِد گابال

ترجمه: الهام ربیع نژاد  

 

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 901 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر