ایراد ششم مسلمانان بر مسیحیان: "قرآن شامل بیانات علمی است که اثبات کننده الهام آن از جانب خداست."

مسلمانان اینگونه ادعا می کنند که به برخی اکتشافات علمی مشخص در قرآن اشاره شده که در زمان محمد هنوز کشف نشده بوده‌اند و وجود آنها در قرآن ثابت می کند که این کتاب الهام الهی و از جانب خدا است. آنها این آیات را از مضمون آن خارج می کنند و ترجمه های خود را به نوعی می چرخانند تا وجود این نکات را بمنزله اکتشافات علمی اثبات کنند. تا حدی که کتب مرجعی  که توسط دانشمندان غربی نگاشته شده و در عربستان سعودی نشر می یابند، آیاتی از قرآن را به متن اصلی کتابهای علمی اضافه می کنند تا مسئله را اینگونه جلوه دهند که آنچه تا کنون کشف نشده بوده، در قرآن به وجود آنها اشاره شده! نتیجه اینکه بسیاری از مسلمانان این ادعاها را با ساده لوحی باور می کنند، از آنجا که نه معنای دقیق عربی آنها را درک می کنند و نه آگاهی چندانی از منابع احتمالی حقایق علمی موجود در روزگار محمد، دارند.

نمونه هایی از این ادعاها شامل آیاتی است که در مورد بارش باران، و وجود آبهای زیرزمینی سخن می گوید و اینگونه نتیجه می گیرند که قرآن در حال توضیح چرخه آب است. مقایسه ای بین این آیات و آیات کتاب مقدس نشان می دهد که همین ایده‌ها سالها پیش از محمد نیز وجود داشته اند. یکی دیگر از آیات نیز هست که مدعیست کوهها مانند میخ هستند و از حرکت زمین جلوگیری می کنند و اینگونه وانمود می کنند که زمین‌شناسان در رابطه با این موضوع به این مطلب اشاره می کنند که کوهها "ریشه‌های" زیر زمین هستند و زمین را سرجایش نگه می دارند، تا مانع زمین ‌لرزه باشند!!! اما این ادعا بسیار دور از واقعیت است. در واقع کوهها در نتیجه حرکتهای زمین لرزه ای بنا شده اند.

شاید بیشترین تعداد نوشته‌های مسلمانان در این زمینه، اشاره قرآن به طریقه رشد جنین بشری می باشد. بسیاری از آیات اینطور توضیح می دهند که چطور ما از قطره‌ای از مایع مَنی که "بین ستون فقرات و دنده‌ها" قرار دارد (سوره 86: 7) بوجود می‌آییم. مسلمانان ادعا دارند که این تصور غلط که اسپرم در منطقه‌ای بین ستون فقرات تولید می شود، اشاره به محل رشد تخمکها دارد که جایی در نزدیکی کلیه می باشد، هرچند هیچ امکانی برای این تفسیر از متن این آیه وجود ندارد. در حقیقت پزشک یونانی بُقراط 1000 سال قبل از محمد نوشته که اسپرم از طریق منطقه ای در نزدیکی کلیه به سمت ستون فقرات می رود. سایر آیات چنین می گویند که ما در چهار مرحله – قطره منی، لخته خون، تکه گوشت جویده شده، و مرحله پوشانده شدن استخوانها با گوشت بوجود می آییم (سوره 22: 5، سوره 23: 23). در تلاش برای شناسایی دقیق شکل گیری جنین انسان که به ظاهر به این مراحل مرتبط می شوند، دانشمندان مسلمان کاملاً این حقیقت را نادیده می گیرند که جالینوس در پرگامون (که در ترکیه کنونی واقع است) (مکاشفه یوحنا 2: 12) 150 سال پیش از محمد می نویسد که انسانها این مراحل رشد را طی می کنند تا متولد شوند. مثالهای دیگری را می توان از قرآن و حدیث (سخنان محمد) آورد که سعی بر این دارند که نشان دهند چیزهایی که اخیراً بشر موفق به کشف آنها شده اند در قالب پیشگویی در آنها وجود داشته اند. در هر یک از این موارد می توان ثابت کرد که نه تنها این موارد بیشتر توسط یونانیان باستان نگاشته شده‌اند، بلکه در حقیقت در زمان خودِ محمد نیز در بین اعراب، مشهور و شناخته شده بوده‌اند. شواهدی که ایشان ارائه می دهند، تماماً مبانی بشری دارند و از اثبات الهی بودن قرآن قاصر می آیند.

منبع مقاله: www.debate.org.uk

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 830 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر