در غلاطیان فصل 3 آیه 22 می خوانیم : زيرا كتاب آسمانی می‌ فرمايد كه همهٔ ما در چنگ گناه اسيريم. تنها راه آزادی برای همهٔ ما اينست كه به عيسی مسيح ايمان آوريم." در رومیان فصل 10 آیه 11 می خوانیم : 11 كتاب آسمانی نيز می‌فرمايد كه هر كه به مسيح ايمان داشته باشد، هرگز نااميد نخواهد شد. 12 در اين زمينه، يهود و غيريهود يكسانند. در رومیان فصل 15 آیه 12 می خوانیم : 12 اشعيای نبی نيز می‌فرمايد: «در خانوادهٔ ”يَسَی“ (پدر داوود نبی) وارثی خواهد بود كه پادشاه قومها خواهد شد و اميد ايشان تنها به او خواهد بود.» در اعمال رسولان فصل 28 آیه 25 می خوانیم : روح‌اُلقُدس چه خوب به اشعيای نبی گفته است: 26 «”به قوم اسرائيل بگو كه می‌شنويد و می‌بينيد اما نمی‌فهميد. 27چون دلتان سخت و گوشتان سنگين شده است. چشمانتان را به روی معرفت خدا بسته‌ايد، چون نمی‌خواهيد ببينيد و بشنويد و بفهميد و به سوی من بازگرديد تا شما را شفا بخشم.“ رومیان فصل 10 آیه 16 : اشعيای نبی نيز می‌ فرمايد: «خداوندا، چه كسی سخنان مرا باور كرد؟» 17 با اين حال، ايمان از شنيدن مژدهٔ انجيل بوجود می‌آيد." در متی فصل 21 آیه 13 می خوانیم : كتاب آسمانی می‌فرمايد كه خانهٔ من خانهٔ دعاست. ولی شما آن را خانهٔ دزدان ساخته‌ايد.» می خواستم بدانم این آیات از کجای عهد عتیق نقل قول شده است؟

همه نقل قولها در بعضی از کتاب مقدسها با اشاره به آیات مربوطه در عهدعتیق قید شده اند. در ضمن شما می توانید با مراجعه به وب سایت زیر و نوشتن بعضی از کلمات که در آیه موجود است، آیات قید شده در عهدعتیق را بیابید. با همه احترامی که برای شما دارم، به عرض شما می رسانم که مأموریت ما در وب سایت پرپاسخ، جواب دادن به اینگونه سؤالات نیست.

برای یافتن نقل قولها به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

www.razgah.com

پرپاسخ

Jan/12/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر