آیا می شود گفت که کاتولیک و ارتدوکس یک مذهب مسیحیت است . اما پروتستان یک ایمان مسیحی؟ آیا این جمله درست است؟ و اگر این جمله درست است!! آیا می شود گفت که ایمان مسیحی یعنی پروتستان . ما را درگیر باید ها و نباید ها نمی کند. و در مذهب کاتولیک باید ها و نباید های زیادی هست؟ و چون درخت شریعت و مذهب هیچ وقت ثمره نمی دهند و چون ما الآن در راهی قدم گذاشتیم که محبت و فیض خدا را دریافت می کنیم و الآن که پروتستان هستیم این به این معنی نیست که بایدها و نبایدهایی نداریم و هر کاری دوست داشتیم می توانیم بکنیم . بلکه وقتی ما محبت خدا را دریافت کردیم دیگر از روی ترس نیست که نمی خواهیم گناه کنیم . بلکه از روی عشقی زیاد به خدا هست که دیگر گناه نمی کنیم و نه به خاطر ترس از رفتن به جهنم و یا ترس از دستورات مذهبی. و در نهایت پروتستان محبت و فیض و عشق خدا را به ما نشان می دهد و وقتی ما این محبت و عشق و فیض را از خدا دریافت کردیم ، در عشقی که به خدا داریم از او اطلاعت می کنیم، نه از ترس باید و نباید ها. لطفا به من بگویید این توضیحات من درست است؟ آیا من دارم درست فکر می کنم؟

متأسفم که بگویم تفسیر شما از تفاوت میان کلیساهای کاتولیک و پروتستان اشتباه است. کلیساهای کاتولیک معتقدند که به علاوه ایمان به عیسی مسیح برای کسب نجات از گناه می بایست اعمال نیک نیز انجام داد. اما کلیساهای پروتستان معتقدند که برای کسب نجات فیض خدا از طریق ایمانی که باز هم از خدا عطا شده دریافت می شود و نجات امری رایگان است و بدون تقلای بشری کسب می شود، اما نتیجه این ایمان و نجات از گناه این است که شخص می بایست بایدها و نبایدهای کتاب مقدس را رعایت کند و نه از روی ترس، بلکه به خاطر محبتی که نسبت به خدا دارد و نیز بخاطر کمک و یاری روح القدس قادر به انجام شریعت خدا نیز می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/06/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام کشیش ورژ باباخانی میخواستم یک تشکر ویژه از شما بکنم . جواب به این سوال واقع عالی بود . مرسی که همیشه به من کمک میکنید . مرسی که وقت می گذارید . شما بی نظر هستید . نمی دانم چطور از شما تشکر کنم . خدا برکتتون بده .


ارسال نظر