یک انسان مسیحی از چه سنی برای کارهایی که انجام می دهد باید بازخواست شود ؟ بازخواست آخرتی او چگونه است؟ یعنی از چه سنی اگر خلافی انجام دهد مورد بازخواست قرار خواهد گرفت؟

کتاب مقدس سن ثابتی را برای تصمیم گیری و انتخاب ایمان به مسیح و پیروی از او نام نبرده بلکه فرموده از زمانی که شخص قادر به تشخیص خوب و بد می باشد، مسئول شمرده می شود. مسئله تشخیص خوب و بد در میان افراد در سنین متفاوت رخ می دهد. پس امکان دارد شخصی زودتر و دیگری دیرتر قادر به این تشخیص باشد اما مسلماً اطفال نوزاد یا کودکانی که در سنین تشخیص نیستند، مسئولیتی بر گردن آنها نمی باشد.

Nov/27/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر