ده پیشنهاد برای توسعه و پرورش طرز فکری سالم

در اینجا 10 پیشنهاد برای توسعه و پرورش طرز فکری سالم وجود دارد. آنها را به آهستگی بخوانید و هرروزه روی آنها تعمّق کنید:

 

1. از گناه خود متنفر باشید، ولی هرگز از خود متنفر نباشید.
2. در توبه سریع باشید.
3. وقتی خدا چیزی را روشن می کند، در آن مسیر بدون وقفه حرکت کنید.
4. از گفتن چیزهای منفی درمورد خود خودداری کنید. خدا شما را دوست دارد و متنفر بودن از چیزی که خدا دوست دارد، درست نیست. او نقشه های عظیمی برای شما دارد، پس وقتی درمورد آیندۀ خود منفی بافی می کنید، درواقع با او در تضاد هستید.


5. هرگز از پذیرفتن اشتباهتان نترسید. تصور نکنید که همیشه اگر اشکالی پیش آید، مشکل از شماست.

6. زیاد درمورد چیزی که انجام داده اید، چه درست و چه غلط، فکر نکنید. چون این باعث می شود که تمرکز افکارتان بجای مسیح، بر روی خودتان باشد.
7. بخوبی مراقب جسم خود باشید. از هرنعمت خدادادی خود به بهترین نحو استفاده کنید، ولی هیچگاه غصۀ ظاهرتان را نخورید.
8. هرگز از تحصیل و یادگیری دست برندارید، ولی نگذارید که مدارج تحصیلیتان نقطۀ غرورتان شوند. خدا بخاطر چیزی که در ذهن دارید از شما استفاده نمی کند، بلکه او بخاطر آنچیزی که در قلبتان دارید از شما استفاده می کند.
9. متوجه باشید که استعدادهای شما، هدیه است، نه چیزی که خود آنرا خلق کرده باشید. هرگز به دیدۀ تحقیر به کسانیکه کارهای شما را نمی توانند انجام دهند، نگاه نکنید. 
10. نقاط ضعف خود را حقیر نشمارید، چونکه شما را وابسته به خدا نگاه می دارند.

ترجمه تیموتی ساتریان

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر