آيا شيطان قدرت معجزات را دارد؟

شیطان و حتی پیروان او قادر به انجام اعمال اعجاز آمیز هستند. لطفا" به این آیه که عیسی مسیح در باره زمانهای آخر سخن می گوید، توجه کنید:

" زیرا که مسیحان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی." (انجیل متی 24: 24)

و در باره ضد مسیح یا دجال که نماینده شیطان بر زمین خواهد بود و پیش از ظهور مسیح، حکومتی جهانی برقرار خواهد کرد، کلام خدا در کتاب مکاشفه 13: 14 می فرماید:

" و ساکنان زمین را گمراه می کند، به آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید."

و آیات زیاد دیگر اشاره به معجزات شیطان می کند. اما باید در نظر داشته باشید که شیطان در انجام معجزات محدود است و از مسیح و خدای پدر و روح القدس مسلماً قویتر نیست و کسی که با اقتدار نام مسیح در برابر او قرار بگیرد، شیطان تبدیل به دشمنی شکست خورده و فلاکت زده می شود.

May/21/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر