دوستان مسلمانم به من می گویند کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده است. پاسخ شما چیست؟

کتاب مقدس دارای اسناد تاریخی و باستانشناسی بسیار زیادی در موزه های بزرگ جهان می باشد و به اندازه کافی مدارک و شواهد در دنیا برای اثبات این مسئله که کتاب مقدس به وسیله مردان و زنان بسیار متعهد به ایمان خود، نگهداری و محافظت شده است. در ضمن، وقتی خدا کلامی برای انسان می فرستد، خود از آن محافظت می کند و می بایست این کلام به هدف خود برسد و کلام خدا ازلی و ابدیست و هیچ انسان و قدرتی قادر به تحریف و نابودی آن نیست. 

و دلیل سوم بنده که خیلی محکم تر است این است که اگر کتاب مقدس که به عنوان کتابی آسمانی از جانب مسلمانان پذیرفته شده است، می تواند تحریف شود، پس چه ضمانتی وجود دارد که قرآن هم که مسلمانان معتقدند به همان اندازه کتاب مقدس تورات و انجیل و زبور، کتابی آسمانی است، نمی تواند تحریف شود. مسئله دو دو تا چهار تاست و اگر انجیل و تورات و زبور می توانند تحریف شوند، قرآن نیز تحریف شده است.

اما برای اطلاعات بیشتر لطفا به مقالات مفصلی که در این باب در وب سایت ما موجود است مراجعه کنید و به دوستان خود این وب سایت را معرفی کرده، از آنها خواهش کنید بدون هیچ گونه تعصب و پیش داوری مقالات موجود را به دقت مطالعه کنند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/03/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 400 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر